Industrie versus groen: wat primeert?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN GENK

Links het groene Diepenbeek en rechts in de achtergrond het industriële Genk.
Karolien Coenen Links het groene Diepenbeek en rechts in de achtergrond het industriële Genk.
Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen. Maar hoe verhouden groen en industrie zich tot elkaar? Twaalf hectare bos (Essersbos) zou immers gekapt worden voor de bouw van bedrijfshallen. De stad kwam ook met het plan om platanen in Waterschei te kappen en te vervangen door nieuwe laanbomen. En dus rees de vraag: wat primeert? Groen of industrie?

Genk heeft 2.000 hectare industriegrond waarvan 300 braak ligt. Genk is 8.800 hectare groot en zo'n 3.200 daarvan bestaat uit bossen en natuur. "We hebben een goed evenwicht tussen industrie, groen en recreatie", weet burgemeester Wim Dries (CD&V).

"Goed 40 hectare industriegebied is omgezet in groen, 30 procent van het 100 hectare groot Thorpark is groen. Het groen staat dus niet onder druk, integendeel"

Wim Dries, burgemeester, CD&V

Thorpark

"Goed 40 hectare industriegebied is omgezet in groen. Het Essersbos en de platanenkwestie zijn twee symbooldossiers. Het groen staat niet onder druk, integendeel, we versterken juist het groene karakter van de stad. Zo vullen we op industrieterreinen Genk- Zuid en Genk- Noord minimaal 15 procent van de oppervlakte in met groen. Het Thorpark is een industrieterrein van 100 hectare. Zo'n 30 procent is ingenomen door groen. Bedrijven leggen groene buffers aan. Kortom, we blijven de groenste centrumstad van Vlaanderen alsook een sterke industriestad waar 40.000 Genkenaren en mensen van buiten Genk dagelijks hun boterham komen verdienen."

Eén betonvlakte

Voor Jos Lantmeeters, fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad en Vlaams parlementslid, staat het groen wel onder druk. "Het centrum is één betonvlakte. Op industrieterreinen is te weinig groen voorzien. Waarom het groen niet zodanig aanleggen dat mensen met de fiets naar het werk kunnen gaan? Voor de groene voorzieningen bestaat geen visie op lange termijn. Het valt op dat de stad het groen behoudt of bijstuurt als bij de bevolking protest groeit. De kwestie van de platanen is daar een goed voorbeeld van. Dat dossier zorgde voor veel tegenstand. De stad bindt hierdoor in en komt met een gedragen deal waarbij niet wordt overgegaan tot een bruuske kaalkapping."

"Maar het centrum is een betonvlakte. En het valt ook op dat de stad het groen behoudt of bijstuurt als er bij de bevolking protest groeit"

Jos Lantmeeters, N-VA

Parkmanager

Kristien Kempeneers, de lijsttrekker voor partij Groen, is tevreden over het gevoerde beleid rond industrie en groen. "Alleen, het groen handhaven laat nog te wensen over. Het groen wordt onvoldoende afgedwongen", licht ze toe.

"Een parkmanager die doordacht groen aanplant op industriegebieden en in woonzones is nodig. Ook het onderhoud van het groen moet beter opgevolgd." (LXB)

Ontdek welke politicus uit jouw gemeente jij bent: doe de test op stemvanvlaanderen.be