Ex-mijnwerkers willen monument oprichten voor slachtoffers koolmijn

De ex-mijnwerkers, met Xavier Huygen (rechts vooraan) bij de put waar de kompels de mijn afdaalden.
Foto Borgerhoff De ex-mijnwerkers, met Xavier Huygen (rechts vooraan) bij de put waar de kompels de mijn afdaalden.
Ex-mijnwerkers die in Waterschei het 'zwarte goud' hebben gedolven, richten een monument op ter ere van hun gestorven collega's.

Aanleiding is het drama dat zich op 6 december 1929 in de koolput van Waterschei voordeed. "Door gasexplosies zijn toen 34 kompels om het leven gekomen", weet Xavier Huygen, een van de oud-mijnwerkers die het monument wenst te realiseren. Bij het sluiten van de put van Waterschei in 1988, staat de teller van slachtoffers in de mijn op 160. Onder hen ook mijnwerkers die gestorven zijn aan stoflong. "Dat aantal slachtoffers is groter. We hebben schrik dat we mensen vergeten te vermelden", zegt ex- kompel Jean Vuegen. "We kunnen daarom geen monument rechtzetten waarop namen staan." Daarom kiezen de initiatiefnemers voor een ontwerp met één tekst voor alle slachtoffers van mijnen in de wereld. Over de locatie waar het monument moet komen, zijn de oud-mijnwerkers het niet eens. "Onze voorkeur gaat uit naar de eerste put van de mijn in Waterschei", getuigt Xavier Huygen. Ook een plek in het toekomstige buurtpark op Schansbroek dichtbij het Thorpark komt in aanmerking.


Bovendien circuleren twee ontwerpen van hoe het monument er moet uitzien. "Kompels die de put tot aan de kolenlagen gingen uitgraven, daalden af in een soort ton die aan een stalen kabel hing", vertelt Huygen. "Als tweede ontwerp denken we aan een wasspeld. Hieraan wordt een wiel met touw bevestigd." En het geld voor het monument? Om dat bij elkaar te brengen doen de ex-mijnwerkers een beroep op de inwoners. Voor een minimaal bedrag van 5 euro kan je je steentje bijdragen. Wie meedoet, kan contact opnemen met Xavier Huygen (0477.33.85.55). (LXB)