Demir vergunt nieuwe spoorwegbrug aan sluizencomplex: “De verbinding is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de voormalige Ford-terreinen”

Demir vergunt nieuwe spoorwegbrug aan sluizencomplex in Genk.
Kabinet Zuhal Demir Demir vergunt nieuwe spoorwegbrug aan sluizencomplex in Genk.
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, heeft donderdag de omgevingsvergunning afgeleverd voor een nieuwe spoorwegbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex in Genk. Ook de spoorwegbeddingen worden verhoogd, zodat hogere containerschepen over het kanaal kunnen passeren.

“Door de verhoging van de brug zal de doorvaarthoogte aanzienlijk toenemen”, zegt Demir, die ook het Economisch Netwerk Albertkanaal voorzit. “Dat biedt kansen voor de binnenscheepvaart en zal honderden vrachtwagens van de weg halen. Het is dus niet alleen goed voor de economie, maar ook voor ons leefmilieu en het klimaat. De binnenvaart houdt jaarlijks maar liefst 3,5 miljoen vrachtwagens van de weg. Als we dat cijfer verder willen doen groeien, zijn de brugverhogingen onmisbaar.”

Ophoging brug

Ter vervanging van het huidige exemplaar komt een nieuwe vakwerkbrug met twee overspanningen van telkens 89 meter, waarbij een vrije doorvaarthoogte van minstens 9,1 meter wordt voorzien. De brug overspant naast het Albertkanaal ook de jaagpaden. Door de geplande werken zal ook de lokale wegenisinfrastructuur wijzigen. Bij de heraanleg van de Swinnenwijerweg worden aan weerszijden vrijliggende fietspaden gebouwd, met een oversteek richting de Westerring.

Een andere belangrijke ingreep is de aanpassing van de aanloophellingen van de spoorlijn over een lengte van 1,3 kilometer aan beide kanten. Daarbij wordt een geleidelijke ophoging van het terrein en de taluds voorzien om op het niveau van de nieuwe brug, ongeveer 2,3 meter hoger, uit te komen.

Bosaanplanting

De bestaande beplanting en bomen zullen worden gerooid en vervangen door een bosaanplanting van bijna 6 hectare, en dat op terreinen in de onmiddellijke omgeving. De niet-beschermde bunker uit de Tweede Wereldoorlog wordt verwijderd. Demir verliest ook de aanwezigheid van vleermuizen niet uit het oog. Zo zullen in de hoogstammen in de omgeving van de nieuwe brug een 10-tal vleermuiskasten opgehangen worden. Er wordt ook een winterverblijf voor dieren ingewerkt in het nieuwe talud van de Kanaaloever.

“Deze spoorverbinding is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de voormalige Ford-terreinen die nu in volle ontwikkeling zijn. Na de ingreep zijn de bedrijfspercelen maximaal bereikbaar via de weg, via het water en via de spoorweg”, besluit de minister. De werken zullen minstens 2,5 jaar duren en worden uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg NV.