Bomenkap kadert in herstelplan De Maten

Jaak Luys in het natuurgebied waar de bomen worden gekapt.
Foto Tony Van Galen Jaak Luys in het natuurgebied waar de bomen worden gekapt.

Op Facebook en andere sociale media ontstond protest tegen het kappen van honderden dennen, eiken, berken en andere bomen in De Maten - een groene long en natuurreservaat van 536 hectare, dat zich uitstrekt in Genk, Diepenbeek en Hasselt. "Ik begrijp dat de mensen bezorgd zijn", laat Jaak Luys, één van de drie beheerders van De Maten horen. "Het kappen van de bomen en andere werken kaderen in een herstel van het reservaat. Ze worden op vijf plekken in het reservaat geveld omdat ze daar niet thuishoren."


"Het is geen bosgebied, maar een gebied met 50 vijvers en duinen", gaat Luys verder. "We zetten bos om in duinen zodat de heide er terug kan komen. De Maten omvatten ook graslanden, venen en landduinen met een specifieke flora en fauna. Met de herstelwerken moet De Maten nog meer dan nu al het geval is een open vijverlandschap worden. Bovendien zit in de herstelwerken ook een verbeterde toegang van het gebied voor de onderhoudsmachines en de wandelaars. Hier gaat het om het vrijkappen en het verstevigen van dijken alsook het verbeteren van de wandel- en werfwegen", aldus Luys. Aan de realisatie van de werken, die twee jaar in beslag nemen, hangt een prijskaartje van 250.000 euro vast. Geld dat komt van het agentschap Natuur en Bos. Zaterdag 10 februari houdt natuurpunt Genk een werfwandeling in de Maten om de mensen te laten zien welke werken er gebeuren en waarom ze nodig zijn. (LXB)