520.000 euro voor aanleg buurtpark in oud mijnbekken

Het Schansbroek, een groene long in de schaduw van de vroegere André Dumontmijn van Waterschei (nu Thorpark voor bedrijven), wordt een buurtpark waar ook fietsers en wandelaars zich kunnen uitleven. Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, komt over de brug met 520.000 euro.

De werken voor het park starten in maart. Het totale kostenplaatje van de ingrepen in het Schansbroek bedraagt 990.000 euro. De stad komt tussen met 330.000 euro, Europa met 140.000 euro en Vlaanderen dus met 520.000 euro. "Het buurtpark moet een ontmoetingsplaats worden voor de omwonenden, voetballers, werknemers van het Thorpark en tuiniers", stelt milieuschepen Gianni Cacciatore (sp.a).

De aanleg van het buurtpark kadert in een reeks maatregelen om de ruimere omgeving van het Schansbroek, een restgebied van een vroeger mijnbekken, op te waarderen. "Zo werd al een fiets- en wandellus tussen het Thorpark en de Hornzee aangelegd", stelt de schepen. "In het natte elzenbroekbos ligt al een houten wandelpad om de natte zones te overbruggen."

Volkstuintjes

De volgende fase die in maart start, is de inrichting van het buurtpark. "We voorzien 25 volkstuintjes met één groot tuinhuis per vier hofjes", zegt Stijn Hermans. Hij is projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij die het gebied samen met de stad en buurtbewoners herinricht. "Het huidige voetbalveld krijgt een nieuwe drainering." In het gebied ligt een schans, ringvormige aarden wallen die in de middeleeuwen werden gebouwd om plunderaars buiten te houden. "We gaan de wallen weer zichtbaar maken. Ook het waterpeil van de ringgracht wordt op een constant niveau gebracht", zegt Hermans. "Evenals dat van de vijvers. We willen van de vallei van de Stiemerbeek een langgerekt stedelijk park maken met een hoge natuurwaarde." (

Schansbroek heeft een grote waterpartij.
Mine Dalemans Schansbroek heeft een grote waterpartij.