"Toch liefst geen fort maken van ons centrum"

CARNAVALSTOETEN EXTRA BEVEILIGD MET TRAKTOREN, VRACHTWAGENS EN PERIMETERS

Komend weekend trekt onder andere in Genk een carnavalstoet door de straten.
Borgerhoff Komend weekend trekt onder andere in Genk een carnavalstoet door de straten.
De stoeten die nu zaterdag en zondag door de straten van het centrum in Genk, Lanaken en Tongeren trekken, worden bovenop de maatregelen die al van kracht zijn bij terreurdreiging niveau drie extra beveiligd. Genk zal de wegen die uitgeven op het parcours van de stoet niet met zware betonblokken of vrachtwagens van 10 ton of meer geheel of gedeeltelijk afsluiten, maar voert wel een dubbele perimeter in. "Toch mag ons centrum geen versterkte vesting zijn."

Tongeren gaat op strategische plekken langs het volledig parcours roadblocks plaatsen. "Geen betonblokken", reageert Jef Bijloos, commissaris bij de politie uit de zone Tongeren-Herstappe. "Op de grote toegangswegen naar de stoet voorzien we traktoren al of niet met aanhangwagen of zware vrachtwagens. De zware hindernissen versperren een aantal invalswegen naar het centrum volledig en op andere plaatsen hebben ze een vertragend effect. Bovendien schakelen we 36 agenten in die waken over de veiligheid op en rond het parcours van de stoet. Het zijn er 11 meer dan vorig jaar. En voor het eerst screenen we de chaffeurs op traktoren en andere voertuigen die de praalwagens gaan trekken."


Ook Lanaken gaat van z'n centrum geen fort maken. "We laten niks aan het toeval over", aldus burgemeester Marino Keulen. "We nemen extra maatregelen maar carnaval moet vooralsnog een feest blijven."

Misschien kan deze Batman een extra oogje in het zeil houden.
Borgerhoff Misschien kan deze Batman een extra oogje in het zeil houden.

Twee perimeters

Genk stelt voor de carnavalstoet nu zaterdag een dubbele perimeter in. "De eerste voeren we in op alle invalswegen naar het centrum", zegt burgemeester Dries. "Daar zetten we borden om het zwaar vervoer weg te houden van het centrum. De politie zal er op toezien dat het verbod ook nageleefd wordt." En de tweede perimeter? "Die werpen we op dichter bij het parcours van de carnavaloptocht", verklaart Dries. "Daar plaatsen we vaste en mobiele hindernissen om verdachte voertuigen tijdig te kunnen onderscheppen en aanslagen met vrachtwagens te voorkomen. Zo posten we op de rotonde aan de Place Misère (Kruising Bochtlaan met Stationsstraat) twee zware bussen met extra agenten." Voor de veiligheid van de carnavalgangers en bezoekers die langs het parcours staan en als gevolg van werken die aan de gang zijn ter hoogte van de Jekerstraat en Looierstraat wordt het parcours ingekort. "Uw veiligheid is onze prioriteit", aldus Jef Bijloos.

Betonblokken

Het kloppend hart van carnaval in Lanaken ligt op en rond het Kerkplein waar een grote feesttent zal opgezet worden. "Om de tent en bezoekers te beschermen plaatsen we betonblokken om te verhinderen dat vrachtwagens tot aan de tent kunnen geraken", stelde burgemeester Keulen. "Bovendien sluiten we de kruising van de Jan Rosierlaan met het Kerkplein af met een zware vrachtwagen. We zetten geen betonblokken op de grote toegangswegen tot het centum. Ze kunnen contra-productief werken, niet in het minst bij interventies voor brandweer en ambulances. De grote invalswegen naar het centrum zetten we af met nadar. En daar gaan stewards postvatten en waar nodig extra agenten", liet Marino Keulen uitschijnen. En wat met rugzakken en handtassen die het publiek meebrengt naar de stoeten? In Lanaken, Genk en Tongeren reageert men hierop eensgezind. Ze worden niet verboden maar nemen de mensen langs de stoet die alsnog mee dan kunnen ze onderworpen worden aan een controle", besluit Wim Dries.