‘Reddingscentrum Vicky & Alexis’ wordt opleidingscentrum voor reddingshonden in Limburg

De papa van Vicky, een hondenbegeleider en de papa van Alexis.
Foto Marco Mariotti De papa van Vicky, een hondenbegeleider en de papa van Alexis.
Dag op dag 10 jaar na de gasontploffing in Luik, waarbij 14 mensen het leven lieten, richten de Provincie Limburg, de Stichting Vicky & Alexis en de Stad Genk op de terreinen van de provinciale veiligheidsschool PLOT in Genk een reddingscentrum op. In dit reddingscentrum zullen binnenkort honden van de brandweer en de civiele bescherming getraind worden in het zoeken van slachtoffers bij grote rampen. Daarnaast zullen brandweerlui er reddingsoperaties van slachtoffers kunnen inoefenen.

Bij een zware explosie op 27 januari 2010 in de Leopoldstraat Luik, kwamen de 24-jarige Vicky Storms uit Heusden-Zolder en haar verloofde Alexis Robert om het leven. Bij de ramp kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Dankzij het jonge koppel kon een 12-jarig meisje levend vanonder het puin gehaald worden, maar de twintigers zelf konden niet tijdig gered worden. Beiden ontvingen voor hun heldendaad postuum een medaille voor moed en zelfopoffering. “We zetten de heldendaad van Vicky en Alexis voort via onze Stichting Vicky & Alexis”, vertelt Guy Storms, vader van Vicky en covoorzitter van de Stichting. “De stichting werd opgericht kort na deze dramatische gebeurtenis die ons diep trof, en zamelt fondsen in via benefietacties. Die gelden wenden we aan om onder meer rampenslachtoffers te helpen in noodsituaties.”

Bij een zware explosie op 27 januari 2010 in Luik, kwamen de 24-jarige Vicky Storms uit Heusden-Zolder en haar verloofde Alexis Robert om het leven.
RV Bij een zware explosie op 27 januari 2010 in Luik, kwamen de 24-jarige Vicky Storms uit Heusden-Zolder en haar verloofde Alexis Robert om het leven.

Bedolven personen

“De oprichting van het reddingscentrum past hier perfect in”, Benoit Robert, vader van Alexis en medevoorzitter van de stichting. “We ondersteunen de provinciale veiligheidsschool PLOT bij de oprichting van een reddingscentrum waar honden en hun geleiders getraind worden op het zoeken naar vermiste of bedolven personen, en waar brandweerlui getraind worden in het bevrijden van personen vanonder het puin. Zo hopen we met onze stichting een steentje bij te dragen aan de civiele hulpverlening.”

“Getrainde honden hadden onze kinderen misschien wél levend onder het puin uitgehaald”, vertelden de vaders enkele jaren geleden. “Ik herinner me die reddingshonden en medewerkers die eigenlijk niet goed wisten wat doen. Het was chaos, vuur, rook, een ingestort gebouw. Met goed getrainde honden, hadden ze Alexis mogelijk sneller kunnen vinden”, vertelde Alexis’ vader.

Het ‘Reddingscentrum Vicky & Alexis’ wordt opgericht op de site aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg, in de nabijheid van de huidige locatie van het PLOT.
RV Het ‘Reddingscentrum Vicky & Alexis’ wordt opgericht op de site aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg, in de nabijheid van de huidige locatie van het PLOT.

Het ‘Reddingscentrum Vicky & Alexis’ wordt opgericht op de site aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg, in de nabijheid van de huidige locatie van het PLOT. De provincie Limburg kocht die site al aan in 2012 voor de uitbouw van een Limburgse veiligheidscampus rond het PLOT. In 2019 volgde op de site de oprichting van een multifunctionele oefenhal voor de opleiding en training van politie, brandweer en ambulanciers.

Instortingssite

De voorgestelde plannen zijn alvast indrukwekkend. Het reddingscentrum bestaat uit verschillende constructies waarin reddingshonden specifieke vaardigheden aanleren en trainen. Blikvanger is een nagebootste instortingssite, waar al die vaardigheden geïntegreerd worden toegepast. Honden moeten er bijvoorbeeld levende personen, die via een buizensysteem onder het puin van de instortingssite gebracht worden, gaan opsporen. Brandweerlui zullen oefenen om die bedolven personen vervolgens te bevrijden. Verder zal het PLOT de infrastructuur ook gebruiken om politiehonden op te leiden. De werken vangen aan in de eerste helft van 2020.

Op de foto onder meer: burgemeester van Genk Wim Dries, gedeputeerde Bert Lambrechts, directeur PLOT Jacky Vastmans, Guy Storms, vader van Vicky en covoorzitter van de stichting en Benoit Robert, vader van Alexis en medevoorzitter van de stichting.
RV Op de foto onder meer: burgemeester van Genk Wim Dries, gedeputeerde Bert Lambrechts, directeur PLOT Jacky Vastmans, Guy Storms, vader van Vicky en covoorzitter van de stichting en Benoit Robert, vader van Alexis en medevoorzitter van de stichting.

Limburgse veiligheidscampus

“We zetten hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de Limburgse veiligheidscampus. Dit is bovendien een goed voorbeeld van een gezamenlijke inzet van middelen door overheden en een burgerlijke vereniging, wat resulteert in een betere dienstverlening aan de bevolking”, aldus nog gedeputeerde Bert Lambrechts. De provincie Limburg financierde de planfase van het project en stelt de grond ter beschikking, de Stichting Vicky & Alexis neemt de bouwfase grotendeels voor haar rekening, dit met ondersteuning van de provincie Limburg, de Stad Genk en de Civiele Bescherming. “Stad Genk gelooft sterk in talentontwikkeling als hefboom tot tewerkstelling”, zegt Wim Dries, burgemeester van de stad Genk. “Ook de veiligheidssector heeft nood aan talenten. De oprichting van het opleidingscentrum voor reddingshonden versterkt de veiligheidsopleidingen van het PLOT en is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de veiligheidscampus.”

Rampen

“Het PLOT, dat al een uitgebreide expertise heeft op het vlak van opleiding van politiehonden, startte in 2018 ook met opleidingen voor reddingshonden van brandweerdiensten en civiele bescherming”, aldus Jacky Vastmans, directeur van het PLOT. Recent leidde het PLOT al 7 reddingshondenteams op uit heel Vlaanderen. Momenteel telt België 23 gebrevetteerde teams, waarvan 12 in Vlaanderen. Het PLOT is de enige veiligheidsschool in Vlaanderen die zich specialiseert in de hondenopleiding van zowel brandweer en civiele bescherming, als politie. “Met de geplande infrastructuur, die uitgedacht werd door de beste Belgische specialisten, tillen we deze hondenopleidingen naar een beduidend hoger niveau. Het uiteindelijke doel is om over meer gekwalificeerde reddingshondenteams te beschikken, die inzetbaar zijn bij rampen zoals aardbevingen of grote ontploffingen”, besluit Jacky Vastmans