"Heel wat verenigingen dankzij aalmoezeniers"

EX-MIJNWERKER SCHRIJFT BOEK OVER ITALIAANSE MISSIE IN LIMBURG

Ex-mijnwerker Renato Cipriani met zijn boek '70 jaar Italiaanse Pastoraal in Limburg'.
Foto Borgerhoff Ex-mijnwerker Renato Cipriani met zijn boek '70 jaar Italiaanse Pastoraal in Limburg'.
Oud-mijnwerker Renato Cipriani (62) heeft een boek geschreven over de 70-jarige geschiedenis van de Italiaanse aalmoezeniers die samen met de gastarbeiders naar Limburg kwamen, om er de mijnwerkers te ondersteunen. "Ze deden niet enkel aan zielzorg voor hun uitgeweken landgenoten", vertelt Cipriani (62). "Ze stonden ook aan de wieg van heel wat verenigingen die vandaag nog altijd bestaan."

De aalmoezeniers hebben heel wat in beweging gezet in de mijncités, niet in het minst in Genk. Zo hebben ze de Missione Cattolica Italiana of de Italaanse missie opgericht, eerst in Waterschei (vandaag nog de enige die bestaat voor de taliaanse gemeenschap in heel Limburg, red.) en later in Winterslag.


Die laatste bestaat ondertussen 70 jaar. Voor Renato Cipriani de aanleiding om daar een boek over te schrijven. Renato werkte vroeger zelf in de mijnen, maar is nu actief als vakbondsman.

Verborgen aspecten

"Ik breng aspecten van het brede pastorale en sociale werk bij de Italiaanse gemeenschap aan het licht, die tot nog toe voor de buitenwereld verborgen zijn gebleven", zegt Renato. "De aalmoezeniers hebben ertoe bijgedragen dat veel jongeren van toen een beter mens konden worden. Ze hebben toch veel aan hen te danken. Zo zorgden ze ervoor dat de Italianen hun waarden en eigenheid konden behouden. Ze werden mondiger en leerden met respect omgaan met anderen."


Een fenomeen dat wordt bevestigd door heel wat getuigenissen van Limburgse Italianen die Renato bij hen thuis opzocht en met wie hij een gesprek had. De weerslag hiervan staat in het boek '70 jaar Italiaanse pastoraal in Limburg'.

Don Fermo Rota

De Italiaanse aalmoezeniers hielden wat ze deden in Winterslag en de zes andere Limburgse mijngemeenten bij. Jaarlijks maakten ze vanuit de Missione Cattolica Italiana verslagen over aan hun overste in Seraing. Daar was de hoofdzetel van de Italiaanse missies van het land gevestigd. Een van de pioniers onder de aalmoezeniers was Don Fermo Rota. Hij lag aan de basis van de Italiaanse missie van Winterslag. "Hij heeft bergen werk verzet", aldus Renato. "Er was nood aan een plek waar Italianen konden samenkomen. Om hieraan tegemoet te komen, liet hij Casa Papa Giovanni bouwen. Daarvoor schakelde hij de hulp in van mijnwerkers. De Casa is vandaag nog altijd een trefpunt voor Italianen, Grieken, Turken, Marokkanen en andere nationaliteiten.

Verenigingen

De aalmoezenier gaf ook les aan de kinderen, ging voor in de misvieringen en deed aan ziekenbezoek. Bovendien stond hij aan de wieg van tal van verenigingen zoals Acli en AFi (vandaag nog steeds actief met een grote Italiaanse aanhang, red.). Hij zorgde verder voor speelpleinwerking en kinderen konden op kolonie (lees: vakantiekampen) in Italië gaan. Kortom, hij was een man van weinig woorden, maar van veel daden", besloot Renato Cipriani. Zijn naslagwerk over 70 jaar Missione Cattolica Italiana kost 19 euro. Meer info is te verkrijgen via renato.cipriani@telenet.be.