"Factuur niet betaald? Te snel deurwaarder"

GENEESKUNDE VOOR HET VOLK WIJST ZIEKENHUIS MET DE VINGER

Harrie Dewitte, Natacha Battello, Hubert D'Hondt en Bianca Booms.
Foto Karolien Coenen Harrie Dewitte, Natacha Battello, Hubert D'Hondt en Bianca Booms.
Volgens Geneeskunde voor het Volk in Genk stuurt Ziekenhuis Oost- Limburg systematisch een deurwaarder naar patiënten die hun factuur niet kunnen betalen. "Zelfs voor een klein bedrag krijgen ze een dagvaarding voor de vrederechter." Het ziekenhuis betwist dit.

Geneeskunde voor het Volk staaft zijn uitspraak onder andere met de getuigenissen van Natacha Battello (30) en Hubert D'Hondt (76). Natacha is een alleenstaande moeder. Zij heeft weinig goede woorden over voor Ziekenhuis Oost- Limburg (ZOL). "Bij m'n dochter moeten de amandelen weggehaald worden", vertelt ze. "Maar twee keer ben ik naar huis gestuurd zonder een consultatie bij de arts. En ik moet zelfs een voorschot van 45 euro neertellen. De reden: ik had ooit een factuur van het ziekenhuis niet betaald." Ook de gepensioneerde Hubert D'Hondt betaalde ooit een rekening bij Ziekenhuis Oost-Limburg niet. "Ik heb cataract en moet geopereerd worden. Dat zou me 255 euro per oog kosten. Ik heb de ingreep dan maar uitgesteld", vertelt Hubert. Volgens Geneeskunde voor het Volk zijn Natacha en Hubert geen uitzonderingen. "Tijdens 12 recente zittingen behandelde het vredegerecht 256 dagvaardingen door het ZOL", zegt arts Harrie Dewitte, net als sociologe Bianca Booms ook raadslid voor PVDA. "Door mensen voor de vrederechter te dagen, lopen de kosten snel op. Tegenover een onbetaalde factuur van 10 tot 250 euro staat zo een rekening van 400 tot 670 euro. Heeft een ziekenhuis een sociale opdracht of stelt het de schuldindustrie van deurwaarders en advocaten tewerk en helpt het zo mee armoede te zaaien?" Volgens Dewitte is het beter om voor elke niet-betaalde rekening een sociaal assistent te sturen. "Die kan met de patiënt en het ziekenhuis praten", aldus de arts.

Wél sociaal

Bij het ZOL betwisten ze dat het de grootste 'leverancier' is van vorderingen bij het vredegerecht. "We reageren niet op individuele gevallen", stellen Erwin Bormans en Tom Arts, algemeen-directeur en voorzitter van het ZOL. "Voor de invorderingen zijn we het laatste anderhalf jaar trouwens bezig met een inhaalbeweging, waardoor er nu geen problemen meer zijn met versturen van rappels. We zijn een sociaal ziekenhuis en geven mensen met openstaande facturen extra kansen om te betalen. Zes weken na de behandeling of consultatie sturen we een factuur. Zes weken later volgt een eerste aanmaning als die niet is betaald. Zonder extra kosten aan te rekenen. Bij de tweede aanmaning, en dan zijn we weer zes weken verder, rekenen we een kost van 12 euro aan. We sturen pas een deurwaarder met dagvaarding voor het vredegerecht na het doorlopen van die procedure en alleen voor bedragen vanaf 25 euro."