Geluid van spelende kinderen stoort niet

GESCHRAPT UIT GAS-REGLEMENT:

Met je voeten op een openbare bank zitten: het mag weer in Hasselt en omstreken dankzij een nieuw GAS-reglement. Daarin zijn alle overbodige overlastregels geschrapt. Het reglement bevat ook wel enkele opvallende nieuwigheden. Zo wordt het geluid van spelende kinderen uitdrukkelijk opgenomen als niet storend.

Vanaf 1 november, wanneer alle gemeenten uit de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) het reglement goedgekeurd hebben, blijven er nog 96 regeltjes over. Dat zijn er flink minder als de 160-tal die in de eerste versie van het GAS-reglement enkele jaren geleden werden opgenomen.

"Daarmee komen we tegemoet aan de kritiek (onder meer van de jeugdraden en er kwam ook een procedure bij de Raad van State, red.) die we bij de invoering van het reglement kregen", zegt korpschef Philip Pirard. "De voorbije maanden hebben we dan ook grondig alles onder de loep genomen. Alles wat overbodig is, hebben we uit de lijst gehaald. Zo riskeer je geen GAS-pv meer voor het met de voeten op een bank zitten bijvoorbeeld, of het slepen van dozen over de grond tijdens een verhuis. Enkel wat echt waardevol is in de strijd tegen overlast hebben we behouden."

In het reglement staan ook wel enkele opvallende nieuwigheden. "Zo hebben we expliciet laten opnemen dat het geluid van spelende kinderen overdag nooit beschouwd kan worden als overlast", zegt Pirard.

Hogere boete

"Ook het plaatsverbod kunnen we nu daadwerkelijk uitvoeren. Gemeenten konden dat wel opleggen, maar nu is het ook afdwingbaar, wat bijvoorbeeld een goed hulpmiddel kan zijn tegen overlast aan het Hasseltse station in het kader van het Voltha-plan. Ook aan de bestraffing hebben we gesleuteld. Zo komt er met een mogelijke gemeenschapsdienst een niveau tussen bemiddeling en de geldboete. Dat moet vooral een oplossing bieden voor daders die wel willen bemiddelen, maar wanneer het slachtoffer daar niet van wil weten. Komt het toch tot een boete, bedraagt die voor zestien- tot achttienjarigen maximaal 175 euro, voor meerderjarigen wordt dat maximaal 350 euro. Dat is voor die laatsten 100 euro meer en moet meer ontradend werken." In een later stadium komt er ook een overeenkomst tussen het parket en de verschillende gemeenten, waarmee er bijvoorbeeld ook makkelijker en sneller kan opgetreden worden tegen nachtlawaai.

Gemeenteraden

Het reglement is de voorbije weken al voorgelegd aan de jeugdraden van de betrokken steden en aan de politieraad. Het zal nu aan elk van de gemeenteraden zijn om het document goed te keuren. Diepenbeek zal er zich volgende week al over buigen, Hasselt, Halen, Herk-De-Stad, Lummen en Zonhoven volgen later. De procedure bij de Raad van State rond het oude reglement loopt ondertussen nog.

Twee kinderen gieren het uit op een pleintje in Rapertingen bij Hasselt. Ze mogen ook - vanaf 1 november - hun voeten op het bankje laten rusten.
Mine Dalemans Twee kinderen gieren het uit op een pleintje in Rapertingen bij Hasselt. Ze mogen ook - vanaf 1 november - hun voeten op het bankje laten rusten.