Verdaelstraat en Grote Steenweg krijgen extra aandacht tegen hardrijders

De afgelopen twee weken kregen de Verdaelstraat en Grote Steenweg in Geetbets extra aandacht van de verkeerspolitie zone Hageland.

Meerdere flitscontroles wezen uit dat de Verdaelstraat in Grazen de laatste maanden een hoog percentage overtreders opleverde. Tijdens een van de controlebeurten liep het aantal overtreders zelfs op tot 44% van de gecontroleerde bestuurders.


De controles van de afgelopen twee weken blijken stilaan hun vruchten af te werpen.


Tijdens een tweetal acties langs de Verdaelstraat, bleek in eerste instantie nog 20% van de voertuigen te snel te rijden. Enkele dagen later bleken dit nog 17% van de gecontroleerde voertuigen te zijn. Bijna 400 voertuigen werden gecontroleerd, 65 van hen kregen een proces verbaal toegestuurd. De maximum genoteerde snelheid was 83km/u in deze zone met een maximum toegelaten snelheid van 50 km/u.


Op te Grote steenweg te Rummen werden vorige week 200 bestuurders gecontroleerd. Slechts 9 bestuurders reden te snel. De maximum genoteerde snelheid was deze keer 87km/u. De Grote Steenweg in Rummen sprong begin september er boven uit doordat een snelheidsduivel een snelheid behaalde van 154km/u in de zone met een maximum toegelaten snelheid van 70km/u. (KBG)