Subsidies voor plattelandsprojecten in Geetbets en Noord-Hageland

Subsidies voor verschillende plattelandsprojecten.
Repro Bollen Subsidies voor verschillende plattelandsprojecten.
Tien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling, samen 1.381.000 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat onder andere om projecten in Geetbets en Noord-Hageland.

“Als streekmotor zorgt de provincie voor het behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

Wonderlijk Warandebos

Een tiental projecten mogen in dat kader rekenen op subsidies waaronder ook het zogenaamde ‘Wonderlijk Warandebos’ van de Projectvereniging Zuid-Hageland, dat 42.250 euro krijgt. Met dit project willen ze de natuur en het erfgoed van het bos bewaren, maar ook versterken en beleefbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. “Bedoeling is door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het cirkelvormige bos dat ook restanten bevat van de burcht van Rummen, die het bolwerk was van de laatste heer van Loon Arnold van Rummen”, staat te lezen in hun dossier. Het project wil ook de bosvegetatie, die uniek is door de aanwezige grachten en wallenstructuur, versterken. Hiervoor wordt een geïntegreerd natuurbeheersplan opgemaakt.

Ook subsidies voor Noord-Hageland

Niet alleen het zuiden van het Hageland profiteert van de subsidies, ook Regionaal Landschap Noord-Hageland mag rekenen op 156.772 euro subsidie waarmee ze het beheer van de buitengebieden door gemeenten efficiënter wil maken en het gecoördineerd wil aanpakken. Hiervoor organiseren ze een partnerschap van openbare besturen, sociale economie, agrobeheergroepen en het regionaal landschap als gebiedsregisseur. In eerste instantie maken ze een basisinventaris van de te beheren elementen van vraag- en aanbodzijde om dat dan te verwerken tot een landschapsvisie en -beheerplan. In eerste instantie wordt gestart met een pilootproject, maar nadien willen de initiatiefnemers het opschalen naar volledig Noord-Hageland. Het totale kostenplaatje bedraagt 241.189 euro.