Natuurpunt verzet zich tegen verbreding van IJzerwegroute

Er is discussie over verbreding van IJzerwegroute.
VDT Er is discussie over verbreding van IJzerwegroute.
De natuurpuntafdelingen van de Getevallei (Geetbets, Zoutleeuw, Linter en Tienen) zijn ongerust over de plannen om het fietspad IJzerweg te verbreden met één tot anderhalve meter beton en deze van licht te voorzien. “Van dit prachtige fietspad door de natuur een echte snelweg maken van vier tot vijf meter breedte, is van het goede teveel”, klinkt het.

De gemeente Geetbets heeft al een studiebureau aangeduid voor het stuk tussen Geetbets en Halen. “Zoveel kilometers extra beton en verharding gaat ten koste van waardevolle bermen en natuur. Het is een aantasting van de natuurbeleving”, reageert Ronald Jacobs van Natuurpunt Geetbets. “Omdat het fietspad grotendeels natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen doorkruist in de Getevallei, zal verlichting bovendien zeer nadelige effecten hebben op de typische valleigebonden fauna, en specifiek op vleermuizen en ongewervelden. Ook het broedgebied van de uitstervende weidevogels zoals de Wulp die in de aanpalende weilanden broedt, worden gehypothekeerd.”

“Bovendien is het huidige fietspad verre van verzadigd, wat bleek uit eerdere tellingen door Dienst Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant. Natuurpunt trekt de kaart van meer natuur en minder beton en het volop genieten van de natuur op een recreatieve manier in de natuurgebieden. Wij hopen dan ook dat het geld gebruikt wordt om in te zetten op fietspaden in de bewoonde gebieden tussen de dorpskernen”, besluit Ronald Jacobs.

Meer veiligheid

“Wij willen als gemeenten net investeren in een uitbreiding van de oude IJzerwegroute en de biodiversiteitsbeleving er langs”, reageert burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Wanneer we als landelijke en agrarische gemeente onze inwoners willen aanmoedigen om meer de fiets te nemen en aansluitend het openbaar vervoer, dan moeten we zeker inzetten op een snelle en veilige fietsverbinding zonder onnodige vertragingen. Een fietssnelweg zorgt net voor deze grotere verkeersveiligheid, een grotere belevingswaarde en dankzij de rechtlijnigheid ook voor tijdswinst. Een slimme verlichting daarbij is wenselijk zijn zodat we ook in de winter de mensen kunnen aansporen de fiets te blijven gebruiken en dat dit traject ook meer veiligheid en zichtbaarheid biedt.” Burgemeester Roggen wil alvast verder in overleg gaan met Natuurpunt. “Op 20 februari is er een vergadering. Best dat Natuurpunt daar ook eens zijn visie komt toelichten.”