Guy Dumst aan het roer van Sociale Huisvesting

NIEUWE VOORZITTER ZAL FUSIE MET ANDERE MAATSCHAPPIJEN BEGELEIDEN

Guy Dumst ,de nieuwe voorzitter van Sociale Huisvesting regio Landen.
Foto Bollen Guy Dumst ,de nieuwe voorzitter van Sociale Huisvesting regio Landen.
Sociale Huisvesting regio Landen (SHrL) heeft een nieuwe voorzitter. Guy Dumst neemt de fakkel over van Georges Debref, die 21 jaar aan het roer stond. "Ik was verwonderd dat ik als jongste in de raad van bestuur verkozen ben tot nieuwe voorzitter, maar ik ga me honderd procent inzetten", aldus Guy.

"Ik sta voor een nieuwe aanpak, waarbij ik geloof in de betrokkenheid van andere mensen. Samen sterker is mijn motto", zegt Guy. "In dat kader wordt momenteel een fusie voorbereid met andere sociale huisvestingsmaatschappijen, een must voor de toekomst. Ik kan daar nog niet veel meer over zeggen, maar later zullen we daar uitgebreid over communiceren. De communicatie en de banden met huurders, gemeentebesturen en aandeelhouders wil ik ook sterker aantrekken. Ook hier telt mijn motto: samen sterk."

Facebookpagina

Zo is er op de eerste raad van bestuur al beslist dat er een Facebookpagina komt, waarop alle huurders, gemeentebesturen en aandeelhouders terecht op kunnen voor informatie en de komende projecten mee kunnen volgen. "We zullen verder een krantje maken waarin we info zullen meegegeven over de komende projecten en elke editie een wijk of een blok in de kijker zetten. Zo kunnen we van elkaar leren."

Quotum halen

Guy wil samen met de gemeenten hard werken om hun bindend sociaal objectief te behalen. "Iedere stad of gemeente moet over een aantal huurwoningen, koopwoningen en sociale kavels beschikken. De Vlaamse overheid heeft een quotum opgelegd. Nog niet alle gemeenten hebben dit quotum behaald. Een van mijn objectieven naar de gemeenten toe is om deze in samenspraak zo snel als mogelijk te realiseren. Daarom is een goede samenwerking met de lokale besturen belangrijk en zal ik die weldra samen met onze directeur Jules Vandecan gaan bezoeken."


Guy heeft ook een droom: een project te realiseren dat zijn eigen energie kan opwekken en dus niet meer afhankelijk is van de nutsvoorzieningen. "We kunnen vaststellen dat de energiekosten de tweede duurste kost is voor onze inwoners. Daarop inzetten zou een grote financiële winst zijn voor onze huurders. Iedere woning zou een eigen regenwaterput, zonnepanelen en een zonneboiler moeten hebben. Dit zijn meestal individuele maatregelen, maar men moet ook collectieve maatregelen nemen. Zo kan er een ruimte voorzien worden, waar een zonnepark kan komen, of een kleine windmolen kan geplaatst worden. Dit om de gemeenschappelijke ruimte en de openbare ruimte te voorzien van stroom. Met deze voorzieningen zou men niet alleen de kosten voor de huurders sterk doen dalen, maar zorgen we ook voor het milieu op langere termijn."