Geetbets kijkt vooruit naar de toekomst en onderzoekt de noden van de dorpskernen

GEETBETS-2.0 Geetbets
Bollen GEETBETS-2.0 Geetbets
De gemeente Geetbets en de provincie starten een traject op, samen met de inwoners en alle betrokken partijen, om het Geetbets van de toekomst vorm te geven. Concreet worden drie locaties bekeken: het administratief hart van Geetbets, het Stationsplein en omgeving en de Warande-site aan de sporthal. “Eind 2019 hopen we met een plan klaar te staan”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

“Onze gemeente Geetbets is een kleine, landelijke gemeente in de Getestreek die sinds 2016 meer dan 6.000 inwoners telt. Net als vele andere gemeenten worden we steeds vaker wordt geconfronteerd met verdichtingsdruk”, aldus burgemeester Roggen. “Hierdoor staat de gemeente op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskern. De toegangswegen en fietspaden die leiden naar de dorpskernen van Geetbets en Rummen werden de voorbije jaren al deels vernieuwd, maar de dorpskernen van Rummen en Geetbets niet en deze zijn toe aan vernieuwing. Er is ook vraag naar een herbestemming van een aantal panden en extra mogelijkheden naar wonen en dienstverlening in diezelfde kernen. Aangezien we een landelijke gemeente zijn zonder industriezone en dus eerder residentieel zijn, is de algemene dienstverlening, de woonkwaliteit en ook het vrijetijdsaanbod in brede zin heel belangrijk. We hebben hierin al een hele weg afgelegd maar zullen ook dit verder moeten uitbreiden.”

In het centrum van Geetbets zijn wel al verschillende voorzieningen geclusterd in de Dorpsstraat en Steenstraat zoals AC den Molencouter, VBS Hupsakee, sporthal BEVO, RVT Betse Rust en supermarkt Delhaize. “Hier moeten we bekijken welke functies ontbreken, welke gebouwen in aanmerking komen voor een herbestemming en of er kan ingezet worden op nieuwe woonvormen, zoals serviceflats”, aldus burgemeester Roggen. “Een tweede site, die van het Stationsplein, kan bijvoorbeeld perfect dienst doen als mobipunt, de leegstaande dancing Palace kan een herbestemming krijgen, net als het Belgacom-gebouw, dat vermoedelijk binnen twee jaar komt leeg te staan. In Rummen maken we tot slot dezelfde oefening en zien we wat mogelijk is en wat ontbreekt.”

Met de campagne ‘G’bets 2.0-Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ gaan de provincie en de gemeente alle inwoners en belanghebbenden consulteren, informeren en met hen in dialoog gaan over de toekomst van de dorpen. Een eerste inspraakmoment vindt plaats op 12 februari om 20 uur in de raadzaal van AC Den Molencouter. “Met deze informatie worden enkele denkscenario’s uitgewerkt. In het voorjaar worden deze afgetoetst tijdens een ruime bevraging, digitaal via de projectwebsite www.gbets2punt0.be of schriftelijk voor wie geen internet heeft.”

Op basis van de inspraakreacties zal de gemeente een voorkeursscenario selecteren. Dat zal concreet uitwerking krijgen in een masterplan, dat opnieuw aan de inwoners en belanghebbenden zal voorgelegd worden. “We hopen eind 2019 klaar te zijn met het definitief plan”, aldus burgemeester Roggen. De gemeente investeert in dit traject 35.000 euro, net als de provincie.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.