De Knipoog beloond voor inzet bij ‘Operatie Proper’

De overhandiging van de cheque aan De knipooog
Bollen De overhandiging van de cheque aan De knipooog
Operatie ‘Proper’ is de naam van het project van Mooimakers en Ecowerf, waarbij zij gemeenten en scholen een duwtje in de rug willen geven om in actie te komen voor meer openbare netheid, op en rond de school bijvoorbeeld. De Knipoog Rummen nam als eerste school in Geetbets initiatief en wordt hiervoor nu ook beloond met een cheque van maar liefst 660 euro.

“Huisvuil en huisvuilverwerking is voor elke gemeente een zeer belangrijke en vaak ook kostelijke verantwoordelijkheid. Als we kijken naar de gemeente Geetbets, dan moet je weten dat we jaarlijks net geen 500.000 euro spenderen aan onze huisvuilverwerking”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “We passen een stukje het principe toe van ‘de vervuiler betaalt’ maar dat dekt dan slechts 282.000 euro of nog geen 60 procent van onze kosten. Ondanks al onze inspanningen blijft ook het zwerfvuil in onze gemeente een probleem. We hebben al enkele jaren een traditie van gezamenlijke zwerfvuilacties samen met adviesraden, verenigingen en scholen en proberen zo ook iedereen te sensibiliseren en we hebben ook heel wat meters en peters die een aantal straten op regelmatige tijdstippen voor hun rekening nemen, wat we enorm appreciëren. Dit jaar deden we al mee aan “de grote lenteschoonmaak” maar deze keer onder een ietwat speciale vorm en een iets meer ludiekere vorm namelijk met de ‘10 minutes a day challenge’ en in september houden we onze grote zwerfvuilactie samen met scholen, verengingen en vrijwilligers.”

Burgemeester Roggen apprecieert dan ook de inspanningen van De Knipoog. “Deze school onderneemt zelf sensibiliseringsacties en maakt de jongeren bewust van hoe ze moeten omgaan met onze materialen en grondstoffen en dat kan alleen maar toegejuicht worden.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.