"We willen g museum zeker niet opdoeken"

LOKAAL ONTRUIMD OMDAT BOVENVERDIEPING GEMEENTEHUIS INGERICHT WORDT VOOR OCMW

Voorzitter Guido Vangansewinkel, penningmeester Louis Ruytinx en secretaris Guy Leus.
RV Voorzitter Guido Vangansewinkel, penningmeester Louis Ruytinx en secretaris Guy Leus.
Het g museum is tijdelijk in onbruik. Het lokaal moest ontruimd worden omdat dat gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis ingericht wordt voor de OCMW-diensten. "We hebben dus geen tentoonstelling- en archiefruimte meer", zegt historicus en medebezieler van het museum Guy Leus.

"Is dat voorlopig of definitief? Dat is koffiedik kijken en hangt af van het gegeven of we een nieuwe locatie kunnen krijgen", gaat Guy verder. "Er zijn een aantal denkpistes, maar er is nog niets concreet. Als de gemeente geen oplossing heeft, moeten we op zoek naar privé partners en dat is uiteraard niet evident. Dankzij Luc Hermans, directeur van Betze Rust, hebben we alles veilig achter slot en grendel in de kelder van het rusthuis kunnen stockeren. Het vroegere g museum is dus volledig leeg."


Guy pakte alle spullen eigenhandig in. De werkmannen van de gemeente zorgden voor de verhuis naar het rusthuis. "De kelder in het rusthuis is een stockruimte. Het is dus niet zo dat het museum daar opnieuw is ingericht", benadrukt Guy. "Zowel de tentoongestelde voorwerpen, de voorwerpen in depot als het omvangrijk foto- en ander archief blijven voorlopig ingepakt. Wie nog informatie en documentatie wil, zullen we in de mate van het mogelijke helpen maar het is niet de bedoeling alles in de kelder terug uit te pakken. Het zou ideaal geweest zijn mochten we van de oude locatie direct naar een nieuwe locatie konden verhuizen en daar opnieuw opbouwen, maar dat zit er blijkbaar de komende jaren niet in."

De tentoonstellingsruimte moest ontruimd worden.
RV De tentoonstellingsruimte moest ontruimd worden.

Meerwaarde

"Het g museum wordt door het schepencollege echt gezien als een meerwaarde voor onze gemeente", verduidelijkt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Het wordt regelmatig bezocht tijdens ontvangsten van jubilarissen, bij het onthaal van de nieuwe inwoners en bij andere activiteiten. Het is dus zeker de bedoeling dat dit terug toegankelijk wordt voor het publiek volgend jaar."


Het museum kreeg zijn in de vorige legislatuur plaats in het gemeentehuis toen Jo schepen van Cultuur was. "Door de verbouwingen aan de linkervleugel van het gemeentehuis, waar het OCMW zijn intrek zal krijgen, moeten we het g museum tijdelijk 'archiveren' en een andere locatie geven. Het is helemaal niet de bedoeling het museum op te doeken. Wanneer de sociale dienst zijn intrek neemt in het gemeentehuis en de thuisdiensten in het oude OCMW-legaat gehuisvest zijn, geeft dit mogelijk extra ruimte en mogelijkheden binnen het gemeentehuis, OCMW-legaat of het gebouw van de Betserse Academie voor Kunst. Op middellange termijn kan eventueel nog gekeken worden welke multifunctionele bestemming de kerken zullen krijgen in het kerkenplan van het bisdom en het centrale kerkbestuur van Geetbets. Ook dit kan mogelijkheden opleveren voor het museum omdat de geschiedkundige kring ook een soort afdeling wil uitbouwen met kerkelijke relikwieën, gewaden, beelden en materiaal uit Geetbets, Grazen, Rummen en Hogen."