Geert Versnick duikt nu ook op in dossier woonuitbreidingsgebied

Actiecomité 'Leefbaar Asper' heeft maandagavond nu ook op de gemeenteraad haar bezorgdheid geuit omtrent de plannen van Imwo Invest om maar liefst 205 nieuwe woningen te bouwen in de Gaverse deelgemeente. Opvallend is dat nu ook hier de naam van Geert Versnick opduikt. Die legde het advies van de provinciale administratie om er maximaal 24 woningen te vergunnen namelijk volledig naast zich neer.

Imwo Invest uit Temse wil in totaal maar liefst 205 woningen neerpoten in het gebied tussen de Hulstraat, Haagstraat en Kerkhofstraat in Asper, ook wel bekend als het woonuitbreidingsgebied Ommegang. Dat is echter niet naar de zin van de bewoners die het actiecomité Leefbaar Asper oprichten. "Asper wordt met dergelijk project versmacht en stilaan onleefbaar", klinkt het. Via een petitie verzamelden de leden 477 handtekeningen tegen de bouwplannen en maandagavond vroegen ze ook steun aan de gemeenteraad om het project halt toe te roepen.

Belangenvermenging

Opmerkelijk is dat nu ook hier de naam van Geert Versnick opduikt, die binnen de provinciale deputatie bevoegd is voor ruimtelijke planning. Dit net voor de provincieraad de vermeende belangenvermenging van Versnick bij vastgoeddossiers gaat onderzoeken. Vorig jaar adviseerde de provinciale dienst stedenbouw de deputatie om in het woonuitbreidingsgebied maximaal 24 nieuwbouwwoningen te vergunnen. Ze baseerde zich daarvoor op een studie van de intercommunale Veneco, waaruit blijkt dat er in Asper tot 2020 geen bijkomende behoefte is aan extra woonruimte in het woonuitbreidingsgebied. De deputatie besloot echter dit advies naast zich neer te leggen. Ze verleende een principieel akkoord om in een eerste fase 100 nieuwbouwwoningen neer te poten in Asper met de mogelijkheid om later nog extra woningen te bouwen.

Oppositieraadslid Karel Hubau (Gavere Durft) stelde voor om een motie aan te nemen waarbij bij de deputatie wordt aangedrongen op een duidelijke motivatie van haar beslissing tot het verlenen van een principieel akkoord. Hij stelde tevens voor om de motie ter onderzoek door te sturen naar de parlementaire onderzoekscommissie. De meerderheid wou hier echter niet op ingaan. (TVR)