Geen woningen op oude fabriekssite Dion Vandewiele

De bedrijfsterreinen van het vroegere Dion Vandewiele worden naar alle waarschijnlijkheid geen woonzone. "Dat zou betekenen dat we op andere plaatsen woonzones moeten schrappen. Aan compensaties zou ons dat 2,5 miljoen euro kosten", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (GVZ).

Tien jaar geleden ging het eierverwerkend bedrijf Dion Vandewiele over de kop, maar op de reconversie van de vier hectare grote site is het nog steeds wachten. De terreinen zijn vorig jaar weliswaar voor twee miljoen euro verkocht, maar een toekomstplan is er vooralsnog niet. Wat wel duidelijk wordt, is dat een herontwikkeling als woonzone van het gebied aan de overzijde van het beschermde kasteel van Olsene een onmogelijke opdracht is.

KMO-zone

De droom van meerderheidspartij Open Zulte lijkt zo in rook op te gaan, ook al moet de partij daarvoor een van haar belangrijkste verkiezingsbeloftes opgeven. "De site is in 2008 ingekleurd als KMO-zone", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (GVZ). "Dat betekent niet dat we er geen woonzone van kunnen maken, maar eenvoudig wordt het niet. Een bestemmingswijziging kan alleen als we andere woonzones in de gemeente schrappen." Dat zou dan weer ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeentekas. "In dat geval moeten we aan de eigenaars van die woonzones planschade betalen, compensaties voor de waardevermindering van hun grond", legt Peirs uit. "Dan spreken we al snel over 2,5 miljoen euro." Een bedrag dat de gemeente nooit op tafel zal leggen, zeker niet nu de nieuwe sporthal en het nieuwe gemeentehuis op de gemeentefinanciën wegen. "Dion Vandewiele omzetten naar woonzone is een quasi onmogelijke opdracht", vinden ze ook bij oppositiepartij CD&V.

Negatieve ervaring

Het gemeentebestuur heeft in het dossier Vandewiele overigens al negatieve ervaringen met planschade. Enkele jaren geleden werd het terrein naast de voormalige fabriek van parkzone plotseling weer omgezet in woonuitbreidingsgebied, nadat het gemeentebestuur werd veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Met die zet wilde men een schadevergoeding van één miljoen euro vermijden.

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) wil ondertussen niet gezegd hebben dat een woonzone op het fabrieksterrein een verlaten piste is. "Voorlopig kan ik daar niks over kwijt. We zijn alles nog aan het bekijken en komen binnenkort met nieuws naar buiten", is de enige commentaar die hij wil geven. Het lijkt erop dat men speculeert op een uitzondering in de wet. Die staat toe om oude industriële sites die geen woonzone zijn in specifieke gevallen toch te herbestemmen voor wonen. Als aan de voorwaarden is voldaan moet het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wel gewijzigd worden, een administratieve procedure die jarenlang kan aanslepen. En dan moet men wellicht op een andere plek in Zulte op zoek naar vier hectare om kleine bedrijven te vestigen.

(GRG)

Wat er dan wel met de site van het voormalige Dion Vandewiele zal gebeuren, is nog niet duidelijk.
GRG Wat er dan wel met de site van het voormalige Dion Vandewiele zal gebeuren, is nog niet duidelijk.