Geen mens durft zijn kind hier alleen laten oversteken

Kruispunt Elisabethlaan/Torhoutsesteenweg - Oostende

Het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg eiste de voorbije jaren al heel wat slachtoffers. Het is zowat de gevaarlijkste plek in Oostende. In 2008 verloren een mama en haar zoontje er het leven bij een dodehoekongeval. Volgens Groen is het onverantwoord dat de verkeerssituatie op de Elisabethlaan niet wordt aangepakt.

In de buurt van de Sint-Janskerk en de Elisabethlaan liggen drie scholen. Hun leerlingen komen vooral uit de omliggende straten, want de gezinnen die aan de overkant van de Elisabethlaan wonen, durven hun kinderen niet naar de andere kant te sturen. Of ze voeren hun kinderen altijd met de auto. Dat het gevaarlijk is, blijkt uit de cijfers. In de voorbije 5,5 jaar zijn er 17 ongevallen gebeurd tijdens de schoolmaanden, waarvan 10 met zwakke weggebruikers. Sinds 1997 zijn er al drie doden gevallen.

Extra toezicht

Ook directeur Stijn Storme van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Gerststraat kent de gevaren. "250 van onze kinderen verlaten de school via de Nieuwlandstraat. Vroeger gebeurde dat enkel via de Gerststraat en toen kwamen ze uit aan de lichten ter hoogte van de Sint-Janskerk. Nu komen ze uit aan het zebrapad zonder lichten, en dat is een zeer gevaarlijk punt. Bij file zie je vaak voetgangers manoeuvreren tussen de auto's. Zo is een ongeval snel gebeurd. Gelukkig nog nooit met een van onze leerlingen", zegt de directeur. Hij pleit voor extra toezicht op de zebrapaden.

Geen geld voor tunnel

Er zijn verschillende knelpunten op het traject en dat weten ze ook bij de stad Oostende, die weliswaar niet bevoegd is voor de weg. "Wij krijgen klachten, maar we kunnen weinig doen omdat het een gewestweg is. Het Vlaams Gewest kwam oorspronkelijk zelf met een idee voor een tunnel, maar nu zijn er te weinig middelen om die te realiseren", zegt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). De stad hoopt nog altijd op de komst van een tunnel. "Dat zou ervoor zorgen dat de volledige omgeving een stuk veiliger wordt voor de zwakke weggebruikers", zegt de schepen nog.

Maatregelen dit jaar

Nadat enkele ongevallen in juni zou er nu toch werk gemaakt worden van een oplossing. Dat laat de woordvoerder van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) weten. "De tunneloplossing is niet geschrapt, maar wel te duur om op korte termijn te realiseren. We beseffen echter maar al te goed dat het kruispunt veiliger moet. Concreet gaan we de markering én de lichtencyclus zo aanpassen dat fietsers en voetgangers een aparte groenfase krijgen. Het risico op dodehoekongevallen wordt zo drastisch ingeperkt. We willen de ingreep nog dit jaar doorvoeren", zegt Jeroen Tiebout.

Zebrapaden

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest werden midden juli 2013 al aanpassingen uitgevoerd aan de markeringen. "De gevaarlijke hoek werd anders gemarkeerd waardoor de dode hoek nagenoeg volledig werd geëlimineerd. Nadeel is dat de doorstroming hierdoor wat verminderd is. Maar het is momenteel veiliger", zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek. Het zebrabad zonder lichten over de Elisabethlaan moet nog bekeken worden. "Nu we weten dat de tunneloplossing er niet meteen aankomt, zullen we de huidige zebrapaden evalueren en kijken wat er moet aangepast worden."

Verderop nog erger

Het blijft gevaarlijk om de Elisabethlaan iets verderop te kruisen. "Compleet onverantwoord. Het is waaghalzerij om hier als fietser over te steken, zeker voor kinderen. Je wordt ter hoogte van de Sint-Janskerk aan je lot overgelaten, er is geen fietspad, amper een suggestiestrook en het is moeilijk om achter de bocht de aanstormende auto's in te schatten. De veelbesproken autotunnel zou een oplossing zijn. Maar duidelijke verkeerslichten en stopplaatsen voor auto's met fietspaden, zowel aan de kruising met de Nieuwlandstraat als de Stuiverstraat, zouden ook al helpen", zegt Wouter De Vriendt van Groen.

Benny Proot
hln
In juli 2008 kwamen de 34-jarige Muriël De Conynck en haar 3-jarige zoontje Maarten Viaene om het leven op het kruispunt. Ook toen al smeekten de inwoners om een tunnel.
hln In juli 2008 kwamen de 34-jarige Muriël De Conynck en haar 3-jarige zoontje Maarten Viaene om het leven op het kruispunt. Ook toen al smeekten de inwoners om een tunnel.