Geen huiswerk bij Marc De Bel

Dol-Fijn in de Zultseweg heet vanaf nu Het Biezebos. Het is in onze provincie de eerste school die voor de onderwijsvisie BroeBEL van Marc De Bel kiest. De jeugdschrijver kwam Het Biezebos zelf openen. De school werkt niet met huiswerk.

"De leerstof inoefenen, gebeurt in de klas", zegt directrice Katrien Bettens. "Er zijn wel taken vanaf het vijfde leerjaar, maar die zijn gestoeld op technische, sportieve en creatieve vaardigheden. We willen dat leerlingen hun talenten en een leermotivatie ontwikkelen, waardoor ze ook later meteen goed starten in het secundair onderwijs. En uiteraard volgen ook wij hier het leerplan."

De leerlingen bepaalden samen met de leerkrachten zelf de leefregels en het sanctiebeleid op school. Een warme sfeer staat centraal. Zo hoeven leerlingen niet in rijen te staan. Rustig naar de klas stappen na het belsignaal volstaat. Ouders zetten hun kinderen ook af in de klas en halen ze er 's avonds weer op, wat hen de kans geeft om met de leerkrachten te praten. Alle kleuterklassen hebben verder een buitentuin en alle leerjaren een moestuin. (LPS)

Henk Deleu