Geen extra uitrit E40

Ondanks de vraag van het gemeentebestuur zal de industriezone in Ternat geen extra uitrit op de E40 krijgen.

Het gemeentebestuur had minister Ben Weyts (N-VA) om de uitrit gevraagd nadat er een vergunning verleend werd voor de bouw van een winkelcomplex op de voormalige Ikea-site. "Om de Assesteenweg zo min mogelijk bijkomend te belasten, vroegen we om een rechtstreekse verbinding tussen het bedrijvencomplex en de E40", aldus burgemeester Parys. "De minister heeft dit verzoek afgewezen, enerzijds om financiële redenen en anderzijds om verkeerstechnische redenen. Een rechtstreekse verbinding zou immers alleen een oplossing bieden voor het heengaand verkeer, en niet voor het terugkerend verkeer, dat de Assesteenweg zou moeten gebruiken om de E40 te bereiken."

Voorts heeft minister Weyts ook bevestigd dat er nog enkele onteigeningen moeten gebeuren alvorens met de herinrichting van het op- en afrittencomplex begonnen kan worden.

(VDCL/WDS)