Winkelomheide krijgt eigen dorps- en ontmoetingsplein

Een beeld van hoe het plein er zal uitzien.
Maria De La Cruz Een beeld van hoe het plein er zal uitzien.
Het Geelse deeldorp Winkelomheide krijgt in de toekomst een eigen dorps- en ontmoetingsplein. De inwoners vragen al langer naar zo'n polyvalent plein in hun dorp en zien de huidige terreinen van de kleuterschool als ideale locatie. Daar zal het plein ook ingericht worden.

De kleuters verhuizen begin 2018 van de Kemeldijk naar een nieuwe school. Die wordt momenteel aan de lagere school in Winkelomseheide gebouwd. Eenmaal de kleuters weg zijn in de Kemeldijk, was het stadsbestuur eerst van plan om de gronden te verkopen om zo de bouw van de nieuwe school te financieren. Maar dat zagen de bewoners niet zitten. Zij vragen al lang dat er een ontmoetingsplein aangelegd wordt. Maar dat financieringsplan zomaar van de baan schuiven voor een dorpsplein ging niet, want de mogelijke verkoop van die gronden was al voor de aanvang van deze legislatuur opgenomen in een meerjarenbegroting. Het bedrag kon niet zomaar geschrapt worden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA) trok begin dit jaar daarom naar Winkelomheide om in dialoog te gaan met de dorpsbewoners en om naar hun wensen te luisteren. Na maanden werken in stilte en overleg is er een oplossing gevonden.


"Een klein deel van de gronden zal verkaveld worden naar grondgebonden eengezinswoningen, waardoor de opbrengst kan gebruikt worden voor de bouw van de school. Maar het grootste deel wordt gevrijwaard en zal ingericht worden als dorps- en speelplein, met ook plaats voor parking, kermis en evenementen", aldus Julliams.

Plannen inkijken

Op 14 juni krijgen inwoners de kans om tijdens een infomarkt de plannen in te kijken. Dat infomoment vindt plaats van 17 tot 21 uur in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide. Inschrijven op voorhand is niet nodig. (JOBG)