Wijkagent Ten Aard nu ook op Facebook

Bart Van Laer, wijkagent van de wijk Ten Aard in Geel, wil dicht bij zijn buurtbewoners staan en heeft het initiatief genomen om met hen ook via Facebook te communiceren. Hij heeft een Facebookgroep opgericht voor de inwoners van zijn wijk. In die groep wil hij met hen wijkgerichte informatie over veiligheid delen. Uiteraard kunnen er hem ook vragen gesteld en problemen gemeld worden die binnen de bevoegdheid van de politie vallen. Alleen inwoners van zijn wijk worden toegelaten tot de groep. Als je twijfelt of je in de wijk Ten Aard woont, kan je dat checken op www.pzglm.be. Woon je in de wijk Ten Aard? Ga dan naar de Facebookgroep Wijkagent Ten Aard en klik op de knop 'lid worden'. Deze groep dient niet voor dringende politiehulp. Daarvoor moet je 101 of 014/56.47.00 bellen. Na Caroline Mensch van de wijk Veerle-Heide in Laakdal, Evy Van den Brande van de wijk Zittaart in Meerhout en Kris Celen van de wijk Vorst-Centrum in Laakdal, is Bart de vierde wijkagent van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met een besloten Facebookgroep. (WDH)