Stad Geel gaat op zoek naar eerste stadsdichter

Illustratiebeeld van het Geelse stadhuis.
Peter Vanderveken Illustratiebeeld van het Geelse stadhuis.
Het stadsbestuur van Geel is met een wedstrijd een zoektocht gestart naar zijn eerste officiële stadsdichter. Die zal gedurende een periode van twee jaar jaarlijks minstens zes gedichten leveren die betrekking hebben op de stad Geel.

Wie wil meedoen aan de wedstrijd, moet voor 1 november vier gedichten inleveren via cultuur@geel.be. Deelnemers moeten ouder dan 18 jaar zijn, in Geel wonen of een nauwe band met de stad hebben en bereid zijn om hun werk voor te dragen. Twee van de vier gedichten moeten iets te maken hebben met Geel of de motivatie om Geelse stadsdichter te worden, het thema van de twee andere gedichten is vrij te kiezen. Eén gedicht is een filmopname, zodat de wedstrijdjury kan zien dat je je werk vlot kan voordragen.

De jury beoordeelt alle ingezonden gedichten en maakt een selectie voor het schepencollege, dat uiteindelijk de winnaar zal aanduiden. Op de nationale Gedichtendag van 28 januari 2021 zal de eerste officiële stadsdichter van Geel voorgesteld worden.

Artistieke vrijheid

De stadsdichter wordt voor twee jaar aangesteld en zal jaarlijks minstens zes gedichten aanleveren die met Geel te maken hebben. Het onderwerp van twee van die gedichten wordt door het bestuur bepaald, de overige zijn vrij in te vullen door de dichter.

“De gedichten hebben betrekking op Geel, haar inwoners, actuele ontwikkelingen in de stad of opvallende gebeurtenissen. De stadsdichter geniet hierbij artistieke vrijheid, maar benadert Geel in al haar facetten op een positieve wijze en laat na om persoonlijke politieke of religieuze standpunten in te nemen”, klinkt het bij de stad.

In samenwerking met een medewerker van de academie voor Muziek, Woord en Dans en van de bibliotheek zal ervoor gezorgd worden om de gedichten op een creatieve manier zichtbaar te maken in het straatbeeld.