Open Vld niet langer akkoord met visietekst burgerparticipatie

Open Vld heeft besloten om uit het Dimpna- en Gerbernusmemorandum te stappen. Die visietekst omtrent burgerparticipatie werd eerder dit jaar door alle partijen buiten PVDA onderschreven. Volgens Open Vld gaat het memorandum niet ver genoeg. De liberalen menen dat het voorstel voor de oprichting van een participatieraad weinig te maken heeft met echte participatie en eerder gezien moet worden als een veredelde ideeënbus voor het gemeentebestuur. "We moeten onze gemeentelijke adviesraden versterken en inzetten op co-creatie. Politici moeten samen met de burgers de stad willen maken en vice versa", klinkt het bij Kjell Van Slagmolen, die op de kieslijst de zesde plaats bekleedt. Daarnaast ijveren de liberalen voor het organiseren van een jaarlijkse burgerbegroting waarbij de Gelenaar zelf kan beslissen over de invulling van 5 à 10 procent van de stadsbegroting. (WDH)