Nieuwe school in Winkelomheide

RENOVATIE HUIDIGE VESTIGING EN UITBREIDING KLAAR TEGEN BEGIN 2018

Een toekomstbeeld van de site. De nieuwbouw komt in de tuin van de pastorie. Die wordt gerenoveerd. Daarin komen onder meer de schooladministratie en het directielokaal.
Repro: Maria De La Cruz Een toekomstbeeld van de site. De nieuwbouw komt in de tuin van de pastorie. Die wordt gerenoveerd. Daarin komen onder meer de schooladministratie en het directielokaal.
De stedelijke basisschool van Winkelomheide zit tegen eind 2017 volledig in het nieuw. Naast de huidige school komt een nieuwbouw. Nadien ondergaat het bestaande gedeelte een volledige renovatie. Bovendien krijgen de leerlingen onder meer ook een voetbal-, basketbal- en volleybalveld.

90 kleuters en 137 lagere schoolkinderen volgen de lessen in twee vestigingen: aan de Kemeldijk en op de Winkelomseheide. "Een van de belangrijkste redenen om een nieuwe basisschool te bouwen, is om al onze leerlingen op één centrale locatie samen te brengen. Dat is veel praktischer. We bouwen de nieuwe school op de Winkelomseheide, waar nu onze lagere schoolkinderen zitten", zegt schooldirecteur Luc Reynders. "Nog een andere reden is dat het schoolgebouw aan de Winkelomseheide te oud geworden is. Het dateert van na de Tweede Wereldoorlog en we hebben er niet eens een refter. Momenteel eten alle leerlingen 's middags in hun eigen klaslokaal. Een gezamenlijke refter is beter."


Concreet komt er tegen het huidige gebouw aan de Winkelom-seheide, in de tuin van de pastorij, een nieuwbouw. Die zal bestaan uit een sanitair blok, drie kleuterklassen, zes klaslokalen en twee kleinere lokalen voor miniklassen en zorgondersteuning. "De pastorij zelf wordt mee opgenomen in het bouwproject en wordt gerenoveerd. Daarin komen het directielokaal, het lokaal van de schooladministratie, een vergaderruimte en het parochiesecretariaat. Op de bovenverdieping brengen we vier kleine lokalen onder waar we levensbeschouwelijke vakken kunnen geven", legt de schooldirecteur uit.

Een vooraanzicht van de nieuwbouw.
Repro: Maria De La Cruz Een vooraanzicht van de nieuwbouw.

Veel groen

De tuin van de pastorij en de huidige speelplaats worden ingericht als 'ontspanningszone'. Er komt een stuk verharding als speelplaats en de school laat onder meer een voetbal-, volleybal- en basketbalveld aanleggen. Er komen ook speeltoestellen en een touwenparcours. "Daarrond gaan we veel groen aanplanten", kijkt Luc Reynders vooruit.


De nieuwbouw en de bijhorende tuin met speelruimte moeten klaar zijn in maart 2017. Dan kunnen de leerlingen van de lagere school al naar de nieuwbouw verhuizen. Nadien beginnen de renovatiewerken aan het huidige schoolgebouw. Dat krijgt volgens de planning twee kleuterklassen en een overdekte speelruimte, twee klaslokalen, een zorgklas, een berging en een refter. Op de nieuwe speelplaats zullen de kleuters kunnen spelen in een zandbak en een speelhuisje. Er wordt ook een grasveld aangelegd met speeltoestellen.


"Eind 2017, begin 2018 moet het totale project klaar zijn en kunnen de kleuters van de Kemeldijk naar de Winkelomseheide verhuizen", besluit directeur Luc Reynders.


Tegen de streefdatum komt er bovendien een trage weg bij in Winkelomheide, die uitkomt aan de hoofdingang van de school.

Directeur Luc Reynders.
Maria De La Cruz Directeur Luc Reynders.