Laatste bovengronds kopernet verdwijnt

In de centrumstraat Pallo wordt een stukje Kempense geschiedenis geschreven. Het laatste bovengrondse kopernet maakt plaats voor een veiliger ondergronds elektriciteitsnet. De stad besliste om tegelijkertijd ook het aardgasnet, het telecomnetwerk en de waterleiding te vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.


Het uitzicht van Pallo verandert door deze ingrijpende werken. Waar auto's nu op het voetpad of op de rijweg parkeerden, kunnen ze in de toekomst op afgebakende parkeerplaatsen staan. Door de nieuwe straatindeling hebben voetgangers, fietsers en auto's meer ruimte. De verlichting wordt vernieuwd en er komt ook meer groen in het straatbeeld. Het éénrichtingsverkeer blijft behouden.


Omdat de werken gecombineerd worden, blijft de overlast voor de bewoners tot een minimum in tijd beperkt. Sinds eind januari zijn de nutsmaatschappijen aan het werk. Zij werken ongeveer vier maanden. Daarna legt de aannemer de riolering en realiseert men de inrichting van de straat. Als alles vlot verloopt zijn de werken afgerond tegen het einde van het jaar. (WDH)