Huis van het Kind opent de deuren

Zaterdag opende het gloednieuwe Huis van het Kind de deuren. De nieuwe locatie bevindt zich in de gebouwen van Ecodroom, Brigandshof 3.


In het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met alle vragen over de gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. Bedoeling van het Huis van het Kind is het versnipperde aanbod in de regio beter op elkaar af te stemmen en gerichter te kunnen doorverwijzen. Het Huis van het Kind is er voor alle ouders en andere opvoeders, dus niet enkel als er problemen zijn.


In het gebouw van het Huis van het Kind zullen kersverse ouders vermoedelijk vanaf begin 2019 terechtkunnen met hun kindje voor vaccinaties en opvolging bij het consultatiebureau. Ook de dienst kindzorg en onderwijsregie van het Sociaal Huis is er gevestigd. De Moedertaalgroep, een samenwerkingsproject van centrum Basiseducatie, CVO, Kind & Gezin en het lokaal bestuur, organiseert vanaf nu haar werking in het Huis van het Kind. Bedoeling is dat het aanbod van verschillende partnerorganisaties in de toekomst stapsgewijs kan groeien. (WDH)