Enkelrichting in Velveken

Aan de N13 (Herentalseweg - Geelseweg) starten vanaf maandag 8 januari de werken op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken. Eerst voeren de nutsmaatschappijen werken uit. Dit betekent dat vanaf begin 2018 in deze zone éénrichtingsverkeer is ingevoerd. De nutsmaatschappijen hebben in deze zone een drietal maanden werk, vooraleer de aannemer met de riolering kan starten. Om te vermijden dat Velveken een sluiproute wordt, geldt in Velveken enkelrichtingsverkeer tussen Voshonink en Herentalseweg. Het kruispunt van de Tweemolenstraat met de Herentalseweg en Velveken blijft wel open. Je kan rijden in de richting van Herentalseweg. (WDH)