Eenzaamheid blijft probleem bij bejaarden

De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van zestigplussers in de stad in kaart te brengen. Op de meeste vlakken zijn Geelse senioren er het jongste decennium op vooruitgegaan, maar eenzaamheid blijft een probleem.

In het voorjaar gingen meer dan 55 vrijwilligers op pad om een zeshonderd Geelse senioren te bevragen. De resultaten vormen de basis voor een ouderenbeleidsplan. De huidige resultaten zijn vergeleken met de vorige meting uit 2006. Op de meeste vlakken zijn Geelse senioren er het jongste decennium op vooruitgegaan. Ze voelen zich gezonder, kunnen rondkomen met hun gestegen inkomen, voelen zich veilig in de stad en wonen graag in hun wijk. De meeste mensen kunnen een beroep doen op hun familie of het formele netwerk voor hulp en ondersteuning.


Een aandachtspunt is de sociale cohesie. De resultaten wijzen op een verminderde buurtbetrokkenheid en minder maatschappelijk engagement in het verenigingsleven. Eenzaamheid blijft een belangrijk thema. In Geel zijn er ook senioren die zich niet goed voelen. Op vrijdag 2 maart wordt een seniorencongres georganiseerd om de onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen. (WDH)