Drie windturbines op Geel-West officieel geopend: “Er kwam geen enkel bezwaar, dat is uniek”

Onder meer burgemeester Vera Celis, gouverneur Cathy Berx, Grégoire Dallemagne (CEO van Luminus) en Stef Heylen, CEO van Janssen Pharmaceutica Belgium, waren aanwezig bij de inhuldiging.
Peter Vanderveken Onder meer burgemeester Vera Celis, gouverneur Cathy Berx, Grégoire Dallemagne (CEO van Luminus) en Stef Heylen, CEO van Janssen Pharmaceutica Belgium, waren aanwezig bij de inhuldiging.
Op het bedrijventerrein Geel-West hebben gouverneur Cathy Berx en burgemeester Vera Celis vrijdag de drie nieuwe windturbines, die Luminus heeft gebouwd op de terreinen van Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurrans Chemicals, officieel ingehuldigd. Dankzij de inspanningen die Luminus voor de lokale gemeenschap leverde, werd er zowaar geen enkel bezwaar tegen het project ingediend.

De drie windturbines hebben elk een hoogte van 180 meter en produceren samen jaarlijks 25.000.000 kWh groene energie - wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 7.000 gezinnen. De groene energie, die grotendeels gebruikt zal worden door Transfurans Chemicals en Janssen Pharmaceutica, zal ervoor zorgen dat er jaarlijks 7.081 ton CO2 vermeden wordt. De energie die er daarna rest wordt op het net gezet.

“Voor de drie bedrijven is deze installatie ‘eco’ op twee manieren. Het is economisch, want door lokaal hernieuwbare energie te genereren gaat je energiefactuur dalen. Uiteraard is het ook ecologisch aangezien hun CO2-uitstoot hierdoor zal verminderen”, zegt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus.

Bezorgdheden van bevolking

Een draagvlak vinden voor windturbines is niet eenvoudig, weet ook burgemeester Vera Celis (N-VA). “De markt van windenergie zit in de lift, maar daartegenover staan bezorgdheden van de bevolking. De mensen in Stelen en Punt voelen zich bijvoorbeeld geviseerd en dat kan ik begrijpen. Aangezien zo’n windturbine wel een impact heeft op de omgeving, willen we een wildgroei vermijden. Bij dit project hebben we ook duidelijk aan Luminus gezegd om niet zonder slag of stoot iets te bouwen: ga niet met een wortel naar de mensen, wel met een heel groentekraam.”

Luminus heeft zeer sterk ingezet op het verdienen van dit project na hun volgehouden overleg met de bewoners

Cathy Berx

Lokale energieprojecten

Luminus gaf gehoor aan die oproep en ging aan de slag met vier lokale energieprojecten in Stelen en Punt. Zo financierde het bedrijf de plaatsing van zonnepanelen en isolatie van het dak in vrije basisschool Kompas in Stelen. Bij vrije basisschool Top@Punt werd er gekozen voor een volledige renovatie van het sanitaire gebouw en in de parochiezaal van Punt zorgde Luminus voor energiezuinige verlichting en verving het de elektrische verwarming door centrale verwarming. In de parochiezaal van Stelen, ten slotte, heeft Luminus het onderhoud van de verwarmingsinstallatie voor 20 jaar op zich genomen.

Geen bezwaren

Het resultaat was navenant: tegen het project werd geen enkel bezwaar ingediend. “Dat is bijzonder uniek. Luminus heeft zeer sterk ingezet op het verdienen van dit project na hun volgehouden overleg met de bewoners”, aldus gouverneur Cathy Berx, die stelt dat de bouw van windturbines de laatste jaren wel vertraagt.

“Dat staat haaks op de ambitieuze doelstellingen die we moeten realiseren. In 2019 kwamen er in Vlaanderen amper 25 turbines bij, waarvan 7 in onze provincie. Op deze manier halen we de noodzakelijke doelstellingen aan hernieuwbare energie nooit. Vandaar mijn oproep aan alle betrokkenen om dit voorbeeld in Geel te volgen. Goede projecten, met een rechtvaardig evenwicht tussen lasten en lusten, helpen realiseren vergt moed maar draagt wezenlijk bij tot een duurzame, hernieuwbare energiemix en zo tot een veel gezondere leefomgeving.”