Aantal woninginbraken in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en regio Turnhout blijft dalen

Illustratiebeeld.
RV Illustratiebeeld.
Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is in 2019 met 23% gedaald ten opzichte van 2018. De politiezone stelde 99 inbraken en 50 pogingen vast, het jaar daarvoor waren dat er nog 193 in totaal. Ook bij de politie regio Turnhout is het aantal woninginbraken fel gedaald: in 2018 ging het om 559 inbraken, afgelopen jaar waren dat er ‘slechts’ 427.

In de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zitten de cijfers wat betreft woninginbraken op het laagste peil sinds 2002. De sterkste daling afgelopen jaar werd waargenomen in Meerhout, met 32% minder inbraken. In Laakdal is het aantal inbraken gedaald met 26%, in Geel gaat het om 18% minder.

Slaagpercentage

In een derde de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. “Het slaagpercentage voor de politiezone lag vier procent hoger dan in 2018. Ook in 2019 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten”, aldus korpschef Dirk Van Aerschot.

“In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste met 88 procent, in Laakdal het laagste met 56 procent. Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning, de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders en de aangiftebereidheid van de pogingen.”

Piekmaanden

Enkel in maart en november was er een piek. In maart stelde de politiezone zestien (pogingen tot) inbraken vast, in november waren dat er 24. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de zeven (in september) en veertien (in april) per maand.

“De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 18 en 20 uur. 70 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijkt maandag een ‘populaire’ dag voor inbrekers”, vervolgt Van Aerschot. De buit bestaat veelal uit juwelen, cash geld en multimedia.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout staat erom bekend hard in te zetten op preventie van woninginbraken. Sinds de opstart van hun vrijwilligerswerking in 2014 hebben diefstalpreventieadviseurs al meer dan 1.000 adviezen verleend. Wie zulk advies aanvraagt en nadien alle geadviseerde maatregelen doorvoert, ontvangt het Certificaat Inbraak Veilig.

Ook minder inbraken in Turnhout

Ook bij de politie regio Turnhout is het aantal woninginbraken in dalende lijn. In 2019 noteerde de politiezone 427 woninginbraken, het jaar voordien waren dat er nog 132 meer. Dat zijn mooie cijfers, zeker als je in overweging neemt dat er in 2016 nog 717 inbraken gemeld werden. “We organiseren regelmatig controleacties in de strijd tegen woninginbraken. Extra patrouilles houden dan een verhoogd toezicht in de woonwijken en op diefstalgevoelige plaatsen”, klinkt het.

“Hier en daar worden er tijdens zo’n acties ook statische controles gehouden waarbij voertuigen die passeren grondig gecontroleerd worden. Die controles hebben, samen met andere maatregelen - zoals de uitbouw van een gigantisch netwerk met slimme camera’s - de afgelopen jaren voor een overwegend dalende trend gezorgd in het aantal woninginbraken.”