Gedaan met laden en lossen

De Kroonstraat in Borgerhout wordt in 2017 volledig heraangelegd, zonder laad- en loszone. Dat heeft het district gisteren beslist. Vorig jaar werd de kleine Shin-Woo (5) op weg naar school dodelijk gegrepen door een lichte vrachtwagen bij het oversteken van het kruispunt van de Bleekhofstraat en de Kroonstraat.

Dat de Kroonstraat een zwart punt is, bleek vorig jaar bij een dramatisch ongeval waarbij de vijfjarige Shin-Woo op weg naar school op het kruispunt Bleekhofstraat-Kroonstraat van zijn fietsje werd gereden door een lichte vrachtwagen van een bedrijf in bouwmaterialen in dezelfde straat. Het jongetje, dat begeleid werd door zijn moeder en zijn zusje en broertje, werd nog gereanimeerd maar stierf enkele uren later in het ziekenhuis. De Zuid-Koreaanse familie verhuisde na de dramatische feiten uit de buurt. Die buurt ondernam actie om de gevaarlijke verkeerssituatie in de straat aan te kaarten. In juni hielden buurtcomités en vier basisscholen er nog een ludieke muzikale actie voor veiligere schoolroutes.

"Ik ben een bezorgde buurtbewoner van de Kroonstraat en vader van fietsende schoolkinderen", zegt Eric Joris, van buurtvereniging Dreihoek. "Moegetergd door de politieke stilstand en vrachtwagens die dagelijks de rijweg blokkeerden tijdens het laden en lossen of zelfs tegen de rijrichting inreden, begon ik sporadisch foto's te nemen van overtredingen in de straat. In een jaar tijd stuurde ik het district en de kabinetten van Koen Kennis en Bart De Wever al 250 foto's van soms levensgevaarlijke situaties. De Kroonstraat en Helmstraat zijn een belangrijke verbindingsas tussen de Plantin-Moretuslei en de Turnhoutsebaan, die dagelijks gebruikt wordt door honderden scholieren en hun ouders, op weg naar een van de vier scholen in de buurt. Het is echt tijd voor actie."

Opslagloods

Zowel bij de stad als het district is er nu eensgezindheid om de heraanleg in 2017 te starten. Maar waar de stad voorzag in de heraanleg van een laad- en loszone voor de deur van Sani Construct, keurde de districtsraad gisteren een ander plan goed, zonder laad- en loszone. "Dit is een heel belangrijk punt voor de buurt. De firma kocht net een opslagloods in Aartselaar voor zware leveringen en zal, na overleg met het district, enkel nog lichte vrachten afleveren in Antwerpen", zegt districtsvoorzitter Marij Preneel.

Fietsoversteekplaats

De plannen zijn goedgekeurd en de bouwvergunning kan nu worden aangevraagd", zegt Preneel. "Er komen bredere voetpaden, extra zebrapaden en een fietspad in twee richtingen van aan de Bleekhofstraat tot aan de Plantin-Moretuslei. In samenwerking met het gewest komt er ook een duidelijkere fietsoversteekplaats aan die Plantin-Moretuslei. Aan de andere kant, tussen de Bleekhofstraat en de Turnhoutsebaan is de straat te smal voor een echt fietspad, maar komt er een fietssuggestiestrook die in de laatste vijftien meter ook zal verhoogd worden, zodat auto's er niet kunnen oprijden."

Het parkeren in de straat wisselt van kant en op vraag van de scholen werden door de stad en district ook een aantal oversteekplaatsen van kant gewisseld. Bovendien zullen alle kruispunten, behalve één, verhoogd worden. De buurt en het districtsbestuur krijgen wel niet volledig hun zin. "We zijn nog altijd vragende partij voor een nieuw wijkcirculatieplan waarbij sluipverkeer uit de woonstraten geweerd wordt. Ook ons voorstel om de Kroonstraat te knippen en er een echte fietsstraat van te maken, werd afgeketst door de stad", zegt Marij Preneel.

"De nutswerken zijn al uitgevoerd en in het budget is, gespreid over twee jaar 850.000 euro voorzien voor de heraanleg, dus nu kan het snel gaan", zegt Marij Preneel.

Fietsers moeten uitwijken terwijl een vrachtwagen gelost wordt. De buurt hoopt dat dit soort scènes in de Kroonstraat na de heraanleg tot het verleden behoren.
Eric Joris Fietsers moeten uitwijken terwijl een vrachtwagen gelost wordt. De buurt hoopt dat dit soort scènes in de Kroonstraat na de heraanleg tot het verleden behoren.
Vrachtwagens staan vaak fout geparkeerd in de straat.
Eric Joris Vrachtwagens staan vaak fout geparkeerd in de straat.