Strenger voor hinderlijke overtredingen

Gavere gaat samen met veertien andere gemeenten in de rand van Gent de strijd aan tegen storende overtredingen in het straatbeeld.


Jeroen Wauters van intercommunale Veneco wordt ingezet om te controleren of stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen wel correct nageleefd worden. "Vandaag hebben gemeenten daar te weinig tijd voor, en staan ze soms ook te dicht bij het dossier", zegt Wauters. "Soms loop je ergens en zie je daar plots een grote hoop grond op een terrein liggen. Soms wordt er iets gebouwd, maar is het niet duidelijk of er wel een vergunning aangevraagd is. Of soms wordt er een vergunning afgeleverd om pakweg een schapenstal te bouwen, maar wordt eigenlijk een vakantiehuisje gebouwd. Ook milieuovertredingen, geluidsoverlast en sluikstorten gaan we nu meer controleren en proberen uit het straatbeeld weg te houden." (JSA)