Strategisch plan voor Gavere: Groener, vlotter en meer inspraak

44 procent van de inwoners denkt mee na over toekomst van woonplaats

Het schepencollege van Gavere aan de Markt, één van de grote projecten deze legislatuur. Schepen Tanja Eeckhout kon niet aanwezig zijn bij het nemen van de foto.
Lieke D'hondt Het schepencollege van Gavere aan de Markt, één van de grote projecten deze legislatuur. Schepen Tanja Eeckhout kon niet aanwezig zijn bij het nemen van de foto.
Het Gaverse college van burgemeester en schepenen wil in de huidige legislatuur onder meer werk maken van de nieuwe sporthal, de heraanleg van de Markt en de Luxemburgstraat en de doortocht naar deelgemeente Asper. Deze en tientallen andere doelstellingen zijn neergepend in een voorontwerp van de strategische nota.

Na het bestuursakkoord heeft het college van burgemeester en schepenen van Gavere nu ook een strategische nota opgemaakt voor de huidige legislatuur. “De strategische nota is een deel van het meerjarenplan”, legt burgemeester Denis Dierick (Open Vld) uit. “Zowel de partijen als de gemeentediensten en de inwoners van Gavere hebben inspraak gekregen. We hebben Public Minds gecontacteerd om een burgerbevraging op te stellen. 44 procent van de inwoners heeft daaraan deelgenomen. Zo weten we nog beter wat zij belangrijk vinden in Gavere.” Uit alle input hebben de burgemeester en schepenen samen met de administratie een plan opgemaakt met vijf doelstellingen en concrete acties om die doelstellingen te verwezenlijken.

Landelijk

Het gemeentebestuur wil het openbaar domein in Gavere groener en netter maken door onder meer het bosbestand uit te breiden en zwerfvuil systematisch op te ruimen. Er zal ook een klimaatplan opgemaakt worden en de gemeente zet in op de leefbaarheid van de dorpskernen met onder meer de heraanleg van de Markt, de Luxemburgstraat en de herinrichting van het centrum van deelgemeente Asper. Ook de mobiliteit in de gemeente krijgt extra aandacht, met studies naar extra fietspaden en veiligere schoolomgevingen.

Verbindend en zorgzaam

Binnen de tweede doelstelling neemt de gemeente een pak taken van het OCMW over, met onder meer armoedebestrijding, activering van werklozen en een gezondheidsbeleid. De gemeente maakt ook werk van sociale cohesie door ontmoetingsplaatsen te creëren. Zo breidt de functie van de bibliotheek uit met workshops, lezingen en aperitiefconcerten en zal er een nieuwe sporthal gebouwd worden in de Sportdreef.

Innovatief

Inwoners van Gavere zullen in de huidige legislatuur meer inspraak krijgen in het beleid. “Dat hadden ze nu ook al, onder meer in het project van de Markt, maar we willen de burgerparticipatie verder doortrekken”, zegt Dierick.  De gemeente evalueert ook of het ‘smart city’-toepassingen kan invoeren, zoals parkeer- en verkeersgeleiding en intelligente sturing van openbare verlichting.

Efficiënt

Voor de inwoners van Gavere moet de dienstverlening vlot verlopen. Het college van burgemeester en schepenen is daarom onder meer van plan om het administratief centrum te moderniseren en een breed onthaal te realiseren.

Aantrekkelijke werkgever

Tot slot maakt Gavere werk van zijn rol als werkgever. “We gaan meer aandacht besteden aan het welzijn van onze werknemers en de autonomie van onze mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij een goede organisatie daadkrachtiger zijn en we ons beter kunnen wapenen tegen een fusie”, vertelt Dierick.

De strategische nota gaat nu naar de adviesraden. Zij hebben 45 dagen de tijd om opmerkingen door te geven. Daarna kan het college aanpassingen maken aan het document en op 16 december komt de strategische nota ter goedkeuring op de gemeenteraad.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Dirk Hebbelynck

    Zolang ze niet vergeten om de bomen terug aan te planten is voor mij alles goed...