Leefbaar Asper krijgt steun van Vlaanderen voor verzet tegen verkaveling Ommegang

Melding van onregelmatigheden in principieel akkoord met projectontwikkelaar

Toekomstbeeld Imwo Invest van de verkaveling in Gavere.
Imwo Invest Toekomstbeeld Imwo Invest van de verkaveling in Gavere.
Bij een doorlichting van de Vlaamse Overheid heeft het project 'Ommegang Asper' negatief advies gekregen. Actiecomité Leefbaar Asper voert al jaren strijd tegen de bouwplannen tussen de Hulstraat en de Haagstraat. Het gemeentebestuur van Gavere staat wel achter de plannen omdat er sociale woningen zijn voorzien. 

Imwo Invest wil in het woonuitbreidingsgebied van 12,5 hectare tussen de Hulstraat en de Haagstraat in Gavere honderd nieuwe woningen bouwen, zestig koopwoningen en veertig sociale woningen. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de mogelijke ontwikkeling van het gebied. Maar het Actiecomité Leefbaar Asper ziet een project van deze omvang op die locatie niet zitten. De Vlaamse Overheid liet ondertussen een audit uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden bij de goedkeuring van vijf dossiers met dergelijke principiële goedkeuring  door gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld). Hij moest vorig jaar opstappen. Eén van die dossiers is dat van Ommegang Asper. 

Inbreuken vastgesteld

“De audit spreekt van inbreuken op de wetgeving in vijf bouwdossiers. Zo is er geen juiste woonbehoeftestudie uitgevoerd om verkavelingen te rechtvaardigen. Er wordt lijnrecht ingegaan tegen de eigen administratie en sommige argumenten in de aanvraag zijn rechtstreeks overgenomen van de verkavelaar. Ruimte Vlaanderen zal dus ingaan tegen elke verkavelingsaanvraag, dus ook in het dossier Ommegang Asper”, melden Marc De Waele en Jurgen Boterberg van het comité Leefbaar Asper. 

100 of 187 woningen? 

Leefbaar Asper betwist ook het cijfer van 100 woningen. “Er is inderdaad een eerste akkoord voor 100 woningen, maar zo’n akkoord zet de deur open voor andere projecten. Zo is er sprake van minstens 12,5 hectare. Dat kunnen er dus altijd meer worden in de toekomst, want er zijn 15 wooneenheden per hectare toegelaten in de plannen. Dus dat geeft een minimum van 187 woningen. Niets weerhoudt een andere projectontwikkelaar er van om de rest van het gebied vol te bouwen”, becijferde Marc De Waele.

Het gebied dat zou worden aangesneden voor Ommegang Asper.
Didier Verbaere Het gebied dat zou worden aangesneden voor Ommegang Asper.

Het schepencollege van Gavere reageert op wat het noemt  'foutieve informatie in de nieuwsbrief van Leefbaar Asper'. “De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft aan de ontwikkelaar van het project in het woonuitbreidingsgebied Ommegang in Asper een zogenaamd principieel akkoord verleend. Dat betekent dat de ontwikkelaar een verkavelingsvergunning kan aanvragen. Daar is niets onwettig aan", meldt het schepencollege van Gavere. 

Wordt dit woonuitbreidingsgebied volgebouwd?
Didier Verbaere Wordt dit woonuitbreidingsgebied volgebouwd?

Gunstig advies

"De gemeenteraad heeft op 22 december 2014 gunstig advies verleend aan dit akkoord, maar stelde ook voorwaarden bij een mogelijke ontwikkeling van het gebied. Zo vroegen we een schriftelijke garantie en een overeenkomst met een sociale huisvestingsmaatschappij voor de bouw van 40 sociale woningen. De ontwikkelaar moet ook de kosten van een mobiliteitsstudie betalen en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening moet actief betrokken worden bij het planproces. Dit akkoord geldt ook voor 100 en niet voor 187 woningen zoals Leefbaar Asper beweert. Bovendien verwijst de audit van de Vlaamse Overheid enkel naar het standpunt van Ruimte Vlaanderen. En er is nog helemaal geen verkavelingsvergunning bij het college aangevraagd. Als die er komt, zullen we ze behandelen met respect voor ieders rechten en plichten”, besluit het schepencollege van Gavere. 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.