Hier kan jij binnenkort thuiskomen

OMSTREDEN WOONUITBREIDINGSGEBIED OMMEGANG ASPER KRIJGT VORM

Zo zal de toekomstige wijk er komen uit te zien.
Ronny De Coster Zo zal de toekomstige wijk er komen uit te zien.
Projectontwikkelaar Imwo-Invest heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van het woonuitbreidingsbied Ommegang in Asper. In totaal komen er maar liefst 100 nieuwe woningen. "We voorzien woningen voor ieders budget", vertelt communicatieverantwoordelijke Loïs Van Laere.

Ommegang Asper is een project dat gerealiseerd zal worden door Imwo-Invest in het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de Hulstraat en de Haagstraat in Gavere. Er zullen 100 woningen gebouwd worden, waarvan 60 koopwoningen door de projectontwikkelaar. De overige 40 worden door de sociale huisvestingsmaatschappij gebouwd.


Het project stuit echter op groot protest. De leden van het actiecomité Leefbaar Asper vrezen dat hun dorp zal worden versmacht en ook de verkeersdruk baart hen grote zorgen. Volgens hen is er ook een gebrek aan communicatie.


Om enigszins tegemoet te komen aan hun verzuchtingen, lanceerde de projectontwikkelaar eerder een website waarop de volledige plannen uit de doeken worden gedaan. Nu werden ook simulatiebeelden vrijgegeven van hoe de volledige site er zal uitzien.


"We kiezen voor groepswoningbouw zodat het gebied een esthetisch geheel zal vormen, zowel op vlak van bouwstijl als landschapsarchitectuur", legt communicatieverantwoordelijke Loïs Van Laere van Imwo-Invest uit.


"Er werd een masterplan uitgetekend waarbij zorgvuldig aandacht besteed werd aan de beplanting en inplanting van de publieke ruimte. Het project creëert meer dan 4.000 vierkante meter recreatieve groene ruimte, temidden van Asper. Wat nu minder toegankelijk akkerland is, krijgt in de toekomst praktisch nut als recreatieve verblijfs- en speelruimte."

De huizen zullen modern en fris ogen.
Ronny De Coster De huizen zullen modern en fris ogen.

Jonge gezinnen

De 60 gezinswoningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de lokale bevolking en mensen met een Gaverse connectie. "Hierbij wordt voor een moderne stijl gekozen. Daarnaast zal deze wijk ook jonge gezinnen aantrekken, wat zowel de middenstand als het lokale onderwijs ten goede komt", maakt Van Laere zich sterkt.


De projectonwikkelaar beseft echter wel dat de verkeersdrukte zal toenemen in de Gaverse deelgemeente.


"Daarom gaan we de verkeersveiligheid verbeteren door het aanleggen van een parking met 70 parkeerplaatsen vlakbij de school.


Daarnaast staat ook de herinrichting van de Hulstraat op het programma."


"Als alles gunstig verloopt, gaat de eerste schop in september 2018 de grond in."


Op vrijdag 17 november organiseert men van 16 tot 20 uur een infomarkt over het project in de polyvalente zaal van de vrije basisschool, Steenweg 41 in Asper. Inschrijven kan via info@imwo.be.

Op dit terrein komt de nieuwe wijk.
Ronny De Coster Op dit terrein komt de nieuwe wijk.