Heibel over financiële impact herinchting Sportdreef

Het kartel Gavere Durft/N-VA klaagt via een open brief de manier aan waarop de herinrchting van de Sportdreef - waar onder andere een nieuwe sporthal is voorzien - wordt aangepakt. "Hier wordt overduidelijk een politiek spel gespeeld binnen de meerderheid", stelt Karel Hubau. "Een niet gepland en niet gebudgetteerd miljoenenproject wordt door de CD&V-fractie geforceerd wereldkundig gemaakt, terwijl Open Vld angstvallig de knip op de beurs houdt", las Karel Hubau op de jongste gemeenteraad de open brief voor. "De leden van de gemeenteraad voelen zich gepasseerd in dit project met grote financiële implicaties. Ofwel worden de belastingen verhoogd, wordt de leninglast zwaar verhoogd of moeten andere projecten zoals de heraanleg van de Markt wijken." Hubau verweet de meerderheid ook nog een gebrek aan overleg met de betrokken partners, waaronder de sportclubs. "Je bewoordingen zijn laag bij de grond", repliceerde sportschepen Dirk Martens (CD&V). "Misschien heb je het er gewoon moeilijk mee dat wij met de meerderheid dit project gaan realiseren. Er is wel degelijk overleg geweest met alle betrokken partijen. Momenteel beschikken we enkel over twee verouderde schoolturnzalen. De Sportdreef is dan weer een rommeltje en kent weinig structuur of samenhang. Als je op dergelijke manier aan politiek wilt doen, is dat jammer", aldus Martens. (TVR)