Gouverneur vernietigt hoofddoekenverbod in gemeentescholen van Gavere

De Oost-Vlaamse gouverneur heeft het verbod op kledij eigen aan een bepaalde cultuur of levensbeschouwing vernietigd.
PhotoNews De Oost-Vlaamse gouverneur heeft het verbod op kledij eigen aan een bepaalde cultuur of levensbeschouwing vernietigd.
De gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere heeft het hoofddoekenverbod in het reglement van de Gaverse gemeentescholen vernietigd. Het verbod was sinds juni 2019 opgenomen in een afsprakennota van de scholen, waarin stond dat kledij eigen aan een bepaalde cultuur of levensbeschouwing niet toegelaten is, maar dat strookt niet met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het is de gemeenteraad die op 24 juni 2019 de afsprakennota heeft gestemd. Enkel Jef Vermaere en Nele Melkebeke, beiden van Groen, stemden tegen de nota. “Alle andere raadsleden keurden het goed, zonder ook maar één inhoudelijk antwoord te bieden op onze argumentatie, namelijk dat het verbod een schending is van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van godsdienst en een aantasting is van het vrije beschikkingsrecht van het individu. Het is ook discriminerend, disproportioneel en er was een schending van de motiveringsplicht”, zegt Melkebeke.

Wettig doel dienen

Groen Gavere diende tegen het gemeenteraadsbesluit een klacht in bij de gouverneur. “Hij oordeelt nu dat de klacht volledig gegrond is. Hij verwijst naar artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat de vrijheid van godsdienstovertuiging erkent. Beperkingen aan die vrijheid zijn wel mogelijk, maar moeten aan enkele voorwaarden voldoen: de beperking moet bij wet vastgelegd zijn, moet een wettig doel dienen en in verhouding staan tot dat doel en moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De gouverneur is van oordeel dat de tweede en derde voorwaarde niet voldaan zijn omdat het besluit geen redenen vermeldt voor de invoering van het verbod”, legt Vermaere uit.

“We zijn tevreden met deze duidelijke uitspraak van de gouverneur”, zegt Melkebeke. “We zullen erover waken dat de bewuste zin uit de afsprakennota wordt verwijderd en dat de vernietiging van het besluit op een gepaste wijze bekendgemaakt wordt.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.