"Ons dorp wordt versmacht"

ACTIECOMITÉ VERZET ZICH TEGEN BOUW VAN 205 NIEUWE WONINGEN

Het buurtcomité protesteert tegen de aangekondigde komst van de nieuwe woonwijk.
Ronny De Coster Het buurtcomité protesteert tegen de aangekondigde komst van de nieuwe woonwijk.
Actiecomité 'Leefbaar Asper' verzet zich tegen de plannen van Imwo Invest om maar liefst 205 nieuwe woningen te bouwen. Het gemeentebestuur gaf zijn toestemming voor het project en daarmee dreigt 12,5 hectare aan open ruimte te verdwijnen. "Asper wordt met dergelijk project versmacht en stilaan onleefbaar", vat woordvoerder Marc De Waele het ongenoegen samen.

De gemeente Gavere heeft haar principieel akkoord aan Immo Invest nv voor de bouw van 205 woningen gegeven in het gebied tussen de Hulstraat, Haagstraat en Kerkhofstraat in Asper. Het vastgoedbureau bereidt momenteel een eerste verkavelingsaanvraag voor. In de eerste fase zullen er honderd woningen gebouwd worden, waarvan er minstens veertig als sociale woningen voorzien zijn. "De plannen zijn al vergevorderd, maar de bewoners worden volledig in het ongewisse gelaten", hekelt Marc De Waele van 'Leefbaar Asper', een collectief van inwoners dat zich verzet tegen het grootschalige verkavelingsplan. "Onbegrijpelijk, vooral als je weet dat dit project een verdriedubbeling van het aantal woningen en inwoners betekent in dit ruimtelijk beperkt gebied. Asper is daarmee stilaan volgebouwd, ons dorp wordt onleefbaar."

Verkeersdruk

De werkgroep begrijpt niet dat het gemeentebestuur - tegen de eigen beleidsverklaringen in - een dergelijk project goedkeurde en vraagt de intrekking ervan. "Het huidig bestuur stelt in zijn beleidsdoelstellingen dat ze eerst bouwgronden wil aansnijden en dan pas uitbreidingsgrond. Waarom maken ze hiervoor dan een uitzondering?", vraagt De Waele zich af. Dat er ook zeker veertig sociale woningen gebouwd worden, speelt ongetwijfeld een rol bij de beslissing van de gemeente. Die heeft op dat vlak immers een achterstand weg te werken. Met deze verkaveling kan ze toch haar sociale doelstelling behalen tegen 2020. "Door zijn toestemming te geven aan dit megaproject kiest het gemeentebestuur voor het verdwijnen van 12,5 hectare aan open ruimte en waardevol landbouwgebied, een onverantwoorde toename van de verkeersdrukte en een niet te voorziene impact op de verkeersveiligheid. Dat geldt zowel voor de directe als de wijdere omgeving. Het rustige, dorpse karakter van Asper zal ook volledig verdwijnen."

Petitie

Het comité richtte intussen een website en een Facebookpagina op en zal de komende dagen folders uitdelen om de inwoners te informeren. "Het is tijd dat ze weten wat er in hun achtertuin komt", motiveert De Waele. "Ons dorp mag niet verloren gaan. We gaan niet alleen een schriftelijke petitie uitdelen, er is ook een online versie. En op vrijdag 17 juni organiseren we om 20 uur een infoavond over het project in de parochiezaal van Asper. Van zodra we genoeg handtekeningen verzameld hebben, moet het bestuur wel luisteren naar onze stem." Meer info op www.leefbaar-asper.be.