"Actiecomité verspreidt foutieve informatie"

College reageert op nieuwsbrief van Leefbaar Asper over woonproject Ommegang

Het Gaverse schepencollege reageert voor het eerst op de nieuwsbrief van het actiecomité Leefbaar Asper waarin het spreekt van onregelmatigheden in het woonproject Ommegang. “Deze nieuwsbrief bevat foutieve informatie en zelfs insinuaties waardoor we wel moeten reageren”, luidt het.
Zo moet de nieuwe wijk er gaan uitzien.
Ronny De Coster Zo moet de nieuwe wijk er gaan uitzien.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft aan de ontwikkelaar van het woonproject in het woonuitbreidingsgebied Ommegang in Asper een “principieel akkoord” verleend. Dat betekent dat de ontwikkelaar een verkavelingsvergunning kan aanvragen in woonuitbreidingsgebied. “Leefbaar Asper stelt dit akkoord voor als een onwettig juridisch achterpoortje, maar dit is expliciet opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke als een mogelijkheid om woonuitbreidingsgebied aan te snijden", hekelt burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG).

Om een principieel akkoord te verlenen, moet de deputatie het advies van de gemeente inwinnen. De deputatie vroeg in oktober 2014 dit advies aan. "De gemeenteraad verleende op 22 december 2014 een gunstig advies onder voorwaarden. Onder meer moet er voor de eerste fase van de ontwikkeling een schriftelijke garantie voor de oprichting van 40 sociale woningen zijn. Verder moet er ten laste van de ontwikkelaar een studie rond de mobiliteit gemaakt worden en moeten de gemeente en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening actief betrokken worden tijdens de planning."

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 3 september 2015 het gevraagde principieel akkoord afgeleverd aan de ontwikkelaar voor 100 woningen, waarvan 40 sociale woningen. “Niet voor minstens 177 woningen zoals vermeld in de nieuwsbrief. Leefbaar Asper laat uitschijnen dat de Vlaamse overheid in haar audit concludeert dat het principieel akkoord onwettig is. De audit verwijst echter enkel naar het standpunt van Ruimte Vlaanderen (departement Omgeving). Dit betwist inderdaad de geldigheid van het afgeleverde principieel akkoord en heeft al aangekondigd dat het een beroep zal indienen wanneer de ontwikkelaar zijn vergunningsaanvraag indient. Het standpunt van Ruimte Vlaanderen kan enkel door de Raad van Vergunningsbetwistingen bevestigd worden.” 

Het college van burgemeester en schepenen kreeg tot op heden nog geen enkele aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor het woonuitbreidingsgebied Ommegang binnen. “Wanneer het college een dergelijke aanvraag ontvangt, zal het die met respect voor ieders rechten en plichten behandelen.”
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Geert Hebbrecht

    Betonstop? Gewoon een manier om de prijs van de grond op te krikken.