Waterbeheersingswerken van start

In de Tollembeekstraat is de Vlaamse Milieumaatschappij begonnen met waterbeheersingswerken ter hoogte van de rivier de Mark.

De ingreep moet de inwoners uit het centrum van de gemeente beschermen tegen wateroverlast. Concreet gaat het om de aanleg van drie nieuwe overstromingsgebieden in de Markvallei, en dat op het grondgebied van zowel Galmaarden als buurgemeente Herne. De eerste fase - die in Galmaarden - is intussen gestart.


"Eerst moeten zo'n vijftig bomen gerooid worden", klinkt het. "Dat moet nu gebeuren, voor de vogels beginnen broeden. Daarna kunnen we een aarden dijk aanleggen, die op sommige plaatsen anderhalve meter hoog zal zijn." Waar er onvoldoende plaats is voor zo'n aarden dijk, zal een betonnen muur opgetrokken worden. In de toekomst is het trouwens de bedoeling dat die verhoogde dijken als wandelpad gebruikt worden. De aanleg ervan zal wel pas in mei of juni beginnen.

Winterbed

In de buurt van de Driscartmolen, een gekend knelpunt in Galmaarden, komt een winterbed voor een betere doorstroming van de Markrivier. Daar zullen de oevers over een zekere afstand verlaagd worden. De afgegraven grond wordt dan weer gebruikt om extra dijken op te trekken. Dat moet vooral in de winterperiode een bredere en vlottere doorstroming van het water verzekeren. (MCT)