Trekpaardenmuseum zoekt vrijwilligers

Het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele is op zoek naar vrijwilligers. Die zouden ingezet worden om op zondag de balie te bemannen. Omdat er dit werkjaar gemikt wordt op voornamelijk basisscholen, zijn ook studenten die een lerarenopleiding volgen meer dan welkom om op vrijwillige basis op te treden als gids. Een basisopleiding en materiaal krijg je in het museum zelf. Meer informatie op www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be. (MCT)