Speeltuigen in de Flieterkouter, tof maar... 30 jaar te laat!

De gemeente gaat nog dit jaar 20.000 euro investeren

Bewoners van de Flieterkouter of het Senneveld kunnen nog reageren

Op de bestaande speelweide komen er extra speeltuigen
Marc Colpaert Op de bestaande speelweide komen er extra speeltuigen

De gemeente Galmaarden is van plan om speeltuigen te laten plaatsen in de woonwijk Flieterkouter en Senneveld in Tollembeek. De inwoners vinden dit een heel goed idee, maar.. wel 30 jaar te laat. De gemeente heeft nu een budget van 20.000 euro beschikbaar en vroeg de inwoners wat ze er van denken.

De woonwijk Flieterkouter in Tollembeek is een sociale woonwijk waarvan de eerste huizen ongeveer een 35 jaar geleden werden geplaatst. Eerst waren er een 70-tal woningen ondertussen is dit aantal opgelopen tot meer dan 100 gezinnen. Dit kwam mede door de uitbreiding van 16 woningen in het Senneveld, pal naast de huidige Flieterkouter. In het kader van een participatiemoment werden de inwoners van de Flieterkouter en het Senneveld uitgenodigd om tijdens een vergadering hun gedacht te zeggen over de plannen van de gemeente. Deze hebben een budget van 20.000 euro om speeltuigen te laten plaatsen in de Flieterkouter. Een eerste locatie is ter hoogte van het centraal plein, een tweede locatie situeert zich ter hoogte van de Flietermolen iets verder op. Een twintigtal personen zakten af naar het Baljuwhuis om hun zegje te doen. “Het waren enkele mensen uit de Flieterkouter zelf die ons vroegen om enkele speeltuigen te voorzien in hun wijk”, vertelde de bevoegde schepen Marleen Merckaert(CD&V). Tijdens de vergadering werden door de gemeente drie voorstellen op tafel gelegd: zoals een groot of een klein speelhuisje, een basketbal ring of een evenwichtsparcours. Het werd een vinnige discussie waarbij voor de meeste mensen vooral de veiligheid van de kinderen belangrijk was. Tevens stoorden zich heel wat mensen aan het feit dat vrachtwagens of bussen zich komen parkeren in deze woonwijk, wat wettelijk niet mag. Voor vele mensen komen deze speeltuigen echter 30 jaar te laat. “Toen wij hier kwamen wonen, meer dan 30 jaar geleden werd ons al verteld dat er speeltuigen gingen komen, nu zijn onze kinderen bijna allemaal de deur uit. Misschien is dit nog een goede zaak voor als onze kleinkinderen eens komen”, vertelden heel wat mensen. De aanwezigen kregen toch de raad om al hun opmerkingen te noteren en deze af te geven bij hun vertrek. De gemeente gaat nu alle opmerkingen bekijken en dan een beslissing nemen. Wie als bewoner van de Flieterkouter of het Senneveld niet aanwezig was en toch nog enkele opmerkingen heeft voor wat betreft het plaatsen van speeltuigen in hun omgeving, kan steeds een mailtje sturen naar: jeugd@galmaarden.be.

Op het centraal plein komen er ook speeltuigen
Marc Colpaert Op het centraal plein komen er ook speeltuigen