Pajottenland kampt met tekort van 249 sociale huurwoningen: tegen 2025 moet achterstand weggewerkt worden

Een van de Pajotse projecten voor extra sociale huurwoningen: de herinrichting van Ring in het centrum van Bogaarden.
Mozkito Een van de Pajotse projecten voor extra sociale huurwoningen: de herinrichting van Ring in het centrum van Bogaarden.
De Pajotse gemeenten zullen de komende zes jaar een stevige inhaalbeweging moeten maken om hun doelstelling van het aantal nieuwe sociale huurwoningen te behalen. Slechts twee gemeenten hebben hun objectief al bijna bereikt: Bever en Pepingen. Streekpartij Groen Pajottenland trekt aan de alarmbel.

Tien jaar geleden kregen alle gemeenten in Vlaanderen minimumnormen voor extra sociale huurwoningen toebedeeld. In totaal gaat het om 414 bijkomende sociale huurwoningen, verspreid over 7 Pajotse gemeenten. Tegen 2025 moeten de sociale huurwoningen er effectief staan. Twee Pajotse gemeenten hebben intussen hun huiswerk zo goed als gemaakt: Bever en Pepingen. De gemeente Bever heeft al 78 procent van de sociale woningen neergepoot. Slechts 4 woonsten moeten er tegen 2025 bijkomen. Pepingen zit aan 80 procent van de doelstelling en heeft een tekort van 7 sociale woningen.

Kwadebeekstraat

Tot daar het goede nieuws. De andere Pajotse gemeenten hebben nog een lange weg te gaan. Gooik moet nog 24 sociale huurwoningen vinden. Het Gooikse gemeentebestuur besliste onlangs wel om 10 nieuwe huurappartementen in de Kwadebeekstraat te bouwen. De Vlaamse overheid weet dat Gooik een tekort heeft, maar erkent wél dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen levert. Dat geldt tevens voor Herne (tekort van 35 woningen), Lennik (tekort van 69 woningen) en Roosdaal (tekort van 64 woningen).

Galmaarden

Enkel Galmaarden levert volgens de Vlaamse overheid te weinig inspanningen op vlak van sociale huurwoningen. Tegen 2025 moesten er 65 woningen bijkomen, maar tot nu toe is slechts 29 procent van dat aantal gerealiseerd of gepland. Het gemeentebestuur heeft nog zes jaar tijd om 46 sociale huurwoningen bij te creëren. “Maar het zal moeilijk worden om dat sociaal objectief te behalen”, weet schepen Kurt Penninck (CD&V). “Voor een plattelandsgemeente is het niet simpel om veel sociale huurwoningen bij te bouwen. We rusten echter niet op onze lauweren. Op korte termijn komen er nog twee sociale projecten in Vollezele en aan de Flieterkouter. Het bestuur probeert zoveel mogelijk weg te werken van die achterstand. Of er sancties volgen als we het streefdoel niet halen? De Vlaamse overheid kan zelf bouwgronden aanslaan en de betreffende gemeenten nauwer begeleiden om de quota te bereiken. Het is nog zes jaar, in die tijdspanne kan natuurlijk nog veel gedaan worden.”

Extra inspanningen

Streekpartij Groen Pajottenland trekt aan de alarmbel en doet een oproep om meer sociale woningen bij te creëren. “Vanuit onze partij vragen we dat alle Pajotse gemeenten nog meer inspanningen zouden leveren om de minimumdoelstellingen te behalen”, zegt Lode Dehandschutter van Groen Pajottenland. “De interesse in het nieuwe project in Gooik bewijst nog maar eens dat er een grote nood is. Positief is alvast de geplande uitbreiding met 40 sociale woningen aan Sint-Eloois in Lennik, waar klimaatneutraliteit, participatie en ecologie centraal staan met ook groene en veilige speelgelegenheid voor kinderen.”  
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.