Oprichting van intergemeentelijke archiefdienst

De gemeente Galmaarden heeft het voorstel goedgekeurd voor de oprichting van een intergemeentelijke archiefdienst voor Pajottenland & Zennevallei en het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei goedgekeurd.


Het gemeentebestuur van Galmaarden zal tevens een beroep kunnen doen op de archivaris die de komende weken zal aangesteld worden.


De archivaris krijgt als taak het archiefbeleid van de lokale besturen uit te tekenen en het lokale archief te inventariseren, ontsluiten en bewaren volgens de wettelijke bepalingen.


De kostprijs van dit project bedraagt 1,20 euro per inwoner gedurende de jaren 2018 en 2019.


"Het is voor onze gemeente een zeer belangrijke stap vooruit in het uitwerken van ons archiefbeleid. Op die manier zullen waardevolle documenten en attributen op een professionele manier behandeld en bewaard blijven", zegt schepen Ludo Persoons(CD&V).