Ook na bijna 12 jaar is er nog geen definitief plan voor de door brand vernielde kerk

Nog steeds geen duidelijk plan voor de kerk van Galmaarden
Marc Colpaert Nog steeds geen duidelijk plan voor de kerk van Galmaarden

Begin mei zal het 12 jaar geleden zijn dat een vuurpijl de kerk van Galmaarden bijna helemaal vernielde en vandaag ligt er nog steeds geen duidelijk plan op tafel. Er werd wel al een voorlopig dak geplaatst op de restanten van de kerk met het geld van de verzekering, waar vandaag nog steeds een kleine 3 miljoen euro van op een gemeenterekening staat. Ondertussen is er nog maar eens, nu een ruime werkgroep in het leven geroepen, die moet nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de kerk. Wat vandaag al vast staat is dat de bibliotheek in het kerkgebouw zal komen.

De Sint-Pieterskerk van Galmaarden was een beschermde classicistische kerk waarvan de oudste delen teruggaan tot de 13de eeuw. De kerk werd in 1995 nog gerestaureerd, maar op 11 mei 2008 sloeg het noodlot toe. Spelende jongeren schoten enkele vuurpijlen af en eentje daarvan kwam terecht in de kurkdroge dakgoot van de kerk met desastreuze gevolgen. De kerk zelf werd op de sacristie bijna volledig verwoest. Na de brand stonden alleen de muren en een stukje van de toren nog recht. Het waardevolle mobiele kunstpatrimonium dat in de kerk aanwezig was, bleef intact omdat het opgeborgen lag in een beveiligde brandkamer. Gedurende al die jaren werden al werkgroepen in het leven geroepen en plannen gesmeed. Vandaag staat vast dat de kerkgebouw een extra aanvulling moet worden voor het Baljuwhuis en dat de bibliotheek in de kerk zal ondergebracht worden. Daarom werd sinds kort een nieuwe werkgroep in het leven geroepen die zich moet buigen over de verdere plannen. Tijdens de voorstelling van het meerjarenplan, werd nog eens benadrukt dat de gemeente Galmaarden van de afgebrande kerk een soort van extra ontmoetingsplaats voor de inwoners wilt maken. Burgemeester Patrick Decat(CD&V) benadrukt dat vandaag nog niets helemaal vaststaat voor de bestemming van de kerk, behalve dan dat de bibliotheek in de kerk een nieuwe plaats zal krijgen. “De lokalen van de bib zijn gewoon te klein in het Baljuwhuis, dus daar is iedereen het erover eens om de bib in de kerk te plaatsen. Daarnaast kan er volgens mij tevens plaats zijn voor een kleine gebedsruimte of een soort museum in de kerk. Het is onze bedoeling om de kerk en het Baljuwhuis dat er juist naast staat, als één geheel te zien, het moet de ontmoetingsplaats worden voor onze inwoners in het centrum van onze gemeente. Maar de concrete invulling van de plannen daar hebben wij onze werkgroep voor”, aldus de burgemeester.

Ondertussen is de gemeente vorig jaar in zee gegaan met de intercommunale Haviland die met een haalbaarheidsstudie die de gemeente liet opmaken, op zoek moet naar een architect. Daartoe zal een wedstrijd worden georganiseerd. Ook in de voorbereiding van dit definitieve dossier zullen deskundigen en externen worden betrokken. Wat de doorlooptijd en de uitvoering van het project betreft en rekening houdend met andere partners als Onroerend Erfgoed, moet men zeker nog rekenen op een termijn van 3 tot 4 jaar, voor men kan spreken van een nieuwe functie voor de kerk van Galmaarden.