Leden Vief amuseren zich met oude volksspelen

Foto Marc Colpaert

De Liberale Bond van Gepensioneerden (LBG) uit Galmaarden, die vorig jaar zijn naam veranderde in Vief, organiseerde een leuke namiddag met oude volkspelen. In de zaal Willem Tell in Tollembeek werd door de vereniging Sportievak enkele oude volkspelen geplaatst.


De mensen van Vief vonden konden de oude spelletjes wel smaken. Sommige onder hen hadden met gelijkaardige toestellen ooit nog gespeeld, toen ze zelf nog kinderen waren. Het werd dan ook een leuke namiddag in de Willem Tell.


(MCT)