Infoavond uilen

Op vrijdag 16 februari om 20 uur organiseert de natuurvereniging De Mark een infoavond over uilen in het Baljuwhuis van Galmaarden. De steenuilenwerkgroep van Natuurpunt bestaat reeds meer dan tien jaar. Ze organiseert een jaarlijkse contactdag en een 'Nacht van de steenuil'. Spreker, Dries Van Nieuwenhuyse, maakte van bij de oprichting deel uit van het steenuilenteam. In zijn voordracht bespreekt hij alle uilsoorten die in Vlaanderen voorkomen. Na de presentatie bestaat de mogelijkheid om de bosuil in het nabij gelegen Baljuwbos op te roepen. De prijs bedraagt 1 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden. Meer info bij de voorzitter: andreprove@skynet.be of 054/58.92.17 (18-20 uur).


(MCT)